Нашият съюз е учреден през 2014г., като официално е регистриран през февруари 2015.

В него членуват около 300 производители от областите Русе, Силистра, Велико Търново, Търговище, Разград, Шумен, Добрич, Варна и Бургас като броят им постоянно се увеличава. Площта на насaжденията, които обхващаме е около 2 000ха, 20 000дка.

СДО е учредено като сдружение с нестопанска цел, като задачата му е да създава активен диалог между производителите на плодове и държавните институции; обучава производители в добри земеделски практики, щaдящи околната среда; внедрява нови технологии и сортове в овощарството; набира маркетингова информация необходима за външни пазари и свързва производителите с потребителите.


Актуално