„Дейности в черупкови овощни насаждения. Възможности за сдружаване в сектор черупкови плодове“ 10 април 2019 г. (сряда)

ПРОГРАМА

ЗА СЪВМЕСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ТЕРИТОРИАЛЕН ОБЛАСТЕН ОФИС /ТОО/ – РУСЕ ), ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Е. К. ПРЕСЛАВСКИ” И МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ(МЗХГ)                                                  

 

НА ТЕМА:

 

Дейности в черупкови овощни насаждения. Възможности за сдружаване в сектор черупкови плодове

 

10 април 2019 г. (сряда)

 

Място на провеждане:

гр. Русе, пл. “Свобода“ 6, зала „Панорамна“,

сградата на Областна администрация - Русе

 10.00 – 10.15           Регистрация на участниците

 

10.15 – 11.00            Възможности за сдружаване в сектор черупкови плодове

         Лектор:     Представител на дирекция „Пазарни мерки и организации на    производители”, МЗХГ

 

 11.00 – 11.45           Създаване на орехово насаждение

Лектор:              доц. д-р Кирил Славов - Шуменски университет „E. К. Преславски”

 

 11.45 – 12.30           Грижи през периода на неплододаване

Лектор:              доц. д-р Кирил Славов

 

12.30 – 14.00            Резитба за оформяне на короната и резитба за плододаване

Лектор:              доц. д-р Кирил Славов

                                                                                                                                                                                    

 14.00                        Възможности за подпомагане на земеделските производители по мерките от ПРСР 2014 - 2020 г.                                                                                                        

 Лектор:             Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Русе

 

Тел. за контакти: 0885 074 178; 0888 839 493

Териториален областен офис на Национална Служба за Съвети в Земеделието в  гр. Русе