ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДО ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА

 

               Уважаеми г-н/г-жо,

                                                                             

Управителният съвет на Сдружение Съюз на Дунавските овощари, на основание чл. 21(2) от Устава на Сдружението, Ви кани на Общо отчетно събрание на 24.03.2018 г. /Събота/ от 9.00 часа в СПОРТНА ЗАЛА АРЕНА - РУСЕ , намираща се на адрес ул. „Липник“ 1, гр. Русе п.к.7000, с посоченият по-долу дневен ред. Във връзка с дейността на Съюза и интересите на членовете и тази година Събранието ще бъде придружено с специализирано овощарско изложение. Това изложение се провежда за трета година. До сега наши гости и    фирми изложителки са били от България, Турция, Румъния, Италия, Англия и др. Тази година ние растем и се радваме на голям интерес на фирми от Гърция, Холандия, Сърбия, Полша и други държави. Полагаме усилия да увеличим мащаба на събитието, като го направим значимо за сектора и нашите членове.

 Тази година той ще бъде на 24 март 2018г. В изложението ще вземат участие  компании с предмет на дейност производство на посадъчен материал, препарати за растителна защита, торове и хранене на растенията, хранително-вкусова промишленост – преработва и консервиране, земеделска техника в областта на овощарството – машини, съоръжения, капково напояване, услуги и информация, включително банково и застрахователно обслужване, производство на опаковки и други свързани  дейности. Също така към мероприятието ще добавим срещи с представители на преработватели, търговски вериги и търговци на едро.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

9:00 - 9:30            Регистрация

 

9:30 - 12:00         Общо отчетно събрание на СДО

1. Откриване.

2. Отчет на дейността на Управителния съвет на Сдружението за 2017г.

Докладва: Николай Колев – председател на УС

3. Представяне и обсъждане на Годишен финансов отчет за 2017г.

Докладва: Пенка Момчилова – Член на Консултативния Съвет

 4. Анализ на състоянието към момента.

Докладва: Силвия Гордеева – секретар на СДО

5. Представяне, обсъждане и приемане на програма за дейността на съюза за 2018г. Прозрачност за дейността на Съюз на Дунавските овощари.

Докладва: Николай Колев – председател на УС

6. Обсъждане и приемане на проект на бюджет за 2018г.

Докладва: Николай Колев – председател на УС

7. Отчет по проект „Успешно овощарство със Съюз на Дунавските овощари” финансиран от Фондация „Америка за България”.

Докладва: Силвия Гордеева – секретар на СДО

8. Презентация на Агрополохим АД – Генерален Спонсор на „Дунавски овощари” 2018 и водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров.

9. Приветствие на гостите и дискусия.

10. Други.

            При липса на кворум на основание чл. 21(7) от Устава на съюза, заседанието ще се проведе от 10:00 на същия ден.

До участие в събранието ще бъдат допускани редовни членове и кандидат-членове на Сдружение Съюз на Дунавските овощари. Съгласно чл. 15 (4) всеки един член има право да прави предложения и искания, касаещи дейността на съюза и може да подаде молба за допълнения към дневния ред до една седмица преди събранието. Ръководителят на събранието ще уведоми членовете за съответните допълнения преди откриването на заседанието. Вашите предложения изпращайте на e-mail: info@sdobg.com. Подробна програма и информация може да намерите в сайта на Сдружението – www.sdobg.com и в страницата ни в социалните мрежи www.facebook.com/sdobg

 

  12:00 - 13:30         Обяд

 

  14:00 – 18:00        Двустранни срещи с представители на преработватели,  търговски

                                      вериги и  др.

  14:00 – 18:00      НАУЧНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

 

Разчитаме на Вашето присъствие!

 

 

 

 С уважение: Николай Колев

                                                                                                                       /Председател на УС/