ПОКАНА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДО ЗА СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА - СЕМИНАР НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ТЕРИТОРИАЛЕН ОБЛАСТЕН ОФИС - РУСЕ) И ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ (ДИРЕКЦИЯ “ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ - РУСЕ)

ПРОГРАМА

СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА - СЕМИНАР  НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ТЕРИТОРИАЛЕН ОБЛАСТЕН ОФИС - РУСЕ) И ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ (ДИРЕКЦИЯ “ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ - РУСЕ)

                                                                   

НА ТЕМА:

 

 ”ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”

 

 

07 март 2018 г. (сряда), гр. Русе

 

Място на провеждане:

 

гр. Русе, пл. "Свобода" 6, зала 1,

(сградата на Областна администрация - Русе)

 

 

   9.45 – 10.00               Регистрация на участниците

 

 10.00 – 10.45     Законосъобразно наемане на работници и заплащане на труд в земеделското стопанство

 Лектор:      Ирена Николаева – Директор на дирекция „Инспекция по труда“ - Русе

 

10.45 – 11.30      Организация, управление на дейности и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Безопасност и хигиена на труда

Лектор:       Росен Русанов – гл. инспектор в дирекция  „ИТ“ -  Русе

 

11.30 – 11.45      Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерки от  ПРСР 2014-2020 г.

Лектори:       Експерти от Териториален областен офис на НССЗ в гр. Русе

 

11.45                    Дискусия и закриване на семинара