ПОКАНА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДО ЗА СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА - СЕМИНАР НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ТЕРИТОРИАЛЕН ОБЛАСТЕН ОФИС - РУСЕ) И НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ (ОФИС - РУСЕ ОБЛАСТ)

ПРОГРАМА

ЗА СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА - СЕМИНАР НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ТЕРИТОРИАЛЕН ОБЛАСТЕН ОФИС - РУСЕ) И НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ (ОФИС - РУСЕ ОБЛАСТ)

НА ТЕМА:

„данъчно облагане и Осигуряване на земеделските стопани”

 

 

28 февруари 2018 г. (сряда)

Място на провеждане:

 

гр. Русе, пл. "Свобода" 6, зала 1,

(сградата на Областна администрация - Русе)

 

 

09.45 – 10.00    Регистрация на участниците

 

10.00 – 11.30     Данъчно облагане и осигуряване на земеделските стопани. Промени в данъчното и осигурителното законодателство за 2018 г. Особености при деклариране и плащане на данъци и осигурителни вноски.

 

Лектор:   инспектор по приходите - ТД НАП-Варна, офис Русе област

 

 

11.30 – 11.45       Кафе – пауза

 

 

11.45 – 12.30     Възможности за подпомагане по схемите за Директни плащания през 2018 г. и Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

 

         Лектор: Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Русе

 

12.30                  Закриване на семинара