ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ ''ДУНАВСКИ ОВОЩАРИ'' 24 МАРТ 2018Г. - РУСЕ

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ ''ДУНАВСКИ ОВОЩАРИ''  

24 МАРТ 2018Г.  - РУСЕ

Съюз на Дунавските овощари има удоволствието да Ви  покани да се включите като изложител в третото за град Русе специализирано овощарско изложение, което се организира съвместно с годишното събрание на Сдружението в което членуват повече от 350 овощари. Площта на насажденията, които обхващаме е около 23 000 дка.

Това изложение се провежда за трета година. До сега наши гости и    фирми изложителки са били от България, Турция, Румъния, Италия, Англия и др. Тази година ние растем и се радваме на голям интерес на фирми от Гърция, Холандия, Сърбия, Полша и други държави. Полагаме усилия да увеличим мащаба на събитието, като го направим значимо за сектора и нашите членове.

При откриване на изложението очакваме да присъстват: представители на министерството на земеделието, регионалните и областните служби по земеделието; областни управители; кметове; директори на учреждения и институции; организации и асоциации в които членуват преработватели и производители на плодове и зеленчуци ( поканата е отворена и за техните членове); вериги; супермаркети и граждани.

С настоящата покана ние предоставямe  на Вашето внимание възможността да се включите като ИЗЛОЖИТЕЛ.

 Специализирани щандове, ще бъдат разположени на територията на ЗАЛА АРЕНА - РУСЕ. С изложбена площ над 1 000 кв.м. Повече за залата можете да видите на www.bulstradarena.com.

В изложението са заявили интерес да  участват  компании с предмет на дейност производство на посадъчен материал, препарати за растителна защита, торове и хранене на растенията, хранително-вкусова промишленост – преработка и консервиране, земеделска техника в областта на овощарството – машини, съоръжения, капково напояване, услуги и информация, включително банково и застрахователно обслужване, производство на опаковки, горива и други свързани  дейности.

Участието в изложението Ви дава следните възможности:

  • Ще представите продуктите и услугите си пред членовете Съюз на Дунавските Овощари и на голям брой потенциални партньори и клиенти;
  • Ще имате възможност за личен контакт със всеки един от производителите;
  • Ще бъдете включени в печатен цветен  каталог на изложителите.

 

  Ако желаете да участвате като изложител, моля свържете се с нас на телефони +359 88 924 9676 или +359 88 865 6598, e-mail: info@sdobg.com.