ПРОГРАМА ЗА СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА-СЕМИНАР НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ТЕРИТОРИАЛЕН ОБЛАСТЕН ОФИС /ТОО/ - СИЛИСТРА) И АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

 

 

                                  

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ

ПЛОВДИВ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА

ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

 

ПРОГРАМА

ЗА СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА-СЕМИНАР НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ТЕРИТОРИАЛЕН ОБЛАСТЕН ОФИС /ТОО/ - СИЛИСТРА) И АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

 

НА ТЕМА:

 

Нови технологии и интензивни схеми за отглеждане на костилкови овощни видове

 

29 март 2018 г. (четвъртък), гр. Тутракан

 

Място на провеждане:

 

гр. Тутракан, обл. Силистра,

 читалище „Н. Вапцаров“, зала 2

 

 

09.00 09.15    Регистрация на участниците и откриване. Вход свободен

 

09.15 – 10.00    Възможности за ефективно отглеждане на овощни култури в България

        Лектор:     проф. д-р Валентин Личев, Аграрен университет - Пловдив

 

10.00 – 11.30    Резитба на костилкови овощни видове  в интензивни насаждения

        Лектор:    проф. д-р Валентин Личев, Аграрен университет - Пловдив 

 

11.30 – 11.45      Пауза

 

11.45 – 12.30    Възможности за подпомагане на земеделските производители  по Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014–2020 г.

        Лектор:   Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Силистра

 

12.45 – 13.30    Практическа демонстрация на резитба за формиране и плододаване при дървета от костилкови овощни видове

        Лектор:     проф. д-р Валентин Личев, Аграрен университет - Пловдив