Проект "Успешно овощарство със Съюз на Дунавските овощари"


За Проекта

Проекта е финансиран от Фондация „Америка за България”. Целта на проекта е да повишаване на капацитета на организацията и повишаване на качеството на услугите, предоставяни на членовете. Финансовата стойност на проекта финансиран от Фондация "Америка за България" е 190 000 лв.  Съюзът ще наеме двама експерта агрономи за период от три години и ще ги обучава в съвременни знания и актуални световно-признати практики в овощарството. След това знанието им ще бъде разпространено сред членовете на сдружението чрез серия от обучения, семинари и информационни срещи. По този начин, чрез подобряване на практиките си, овощарите ще бъдат в състояние да достигнат до крайното ниво на веригата, което ще доведе до значителна оптимизация на производството им и подобряване на приходите им. Проектът се очаква да доведе до удвояване на сегашните средни добиви на членовете на Сдружението, което ще подобри стандарта на живот на производителите и ще повиши интереса към сектор овощарство в страната.

В дългосрочен план ние очакваме да се постигне еднородно качество на продукцията. До 70% от територията на Съюза е покрита с различни сортове, всеки фермер сам определя какъв вид растителна защита да ползва и поради тази причина плодове от един и същ сорт са с различни вкусови качества и различен външен вид. След стартирането на проекта, агрономите ще наблюдават всички овощни градини и ще изготвят план за растителна защита, подходящи за всеки регион в съответствие с климата, като по този начин ще се постигане обединение на производството.

Друга от целите, който си поставяме да постигнем е достигането до големите търговските вериги, което за момента е трудно поради причините, изброени по-горе, и дори да постигнем по-добно качество на продукцията, не разпомагаме с партидност. Ето защо в момента не повече от 5% от членовете-овощари работят с големи търговски вериги.

Друга цел е достигане до международни пазари. В момента не повече от 2-3% от продукцията се продава на външни пазар (тук не включваме Румъния и Гърция, а ние се насочите на Западни и Източни пазари).

Подобряване на жизнения стандарт на овощарите, достигайки европейските стандарти. В момента почти цялата продукция минава през двама или повече посредника. Когато достигнем до големите търговски вериги и по-платежоспособни западни / източни пазари, ние очакваме да се получи около 30% по-висока продажна цена, и след приспадане на разходите за това, би трябвало да доведе до увеличение на доходите на членовете, получени от селскостопанска дейност, като най-малко 20%.

Чрез постигане на поставените цели и задачи очакваме производителите в нашият сектор,  да станат конкурентни на международните. Още фермери ще имат стимул да станат част от промишлеността и сектора ще продължи да се развива. По този начин проектът ще допринесе до голяма степен за намаляване на безработицата в нашия регион. Това ще помогне за намаляване на обезлюдяването на селските райони. Специализираните консултации ще насърчават членовете да се разрастват с увеличаване на площите и продукцията си със засаждане на сортове по-устойчиви на транспортиране и с по-добри за реализация на пазара.


Фондация "Америка за България"

Фондация Америка за България осигурява възможности за хора и организации, чиито визия и ентусиазъм служат на обществения интерес. Съобразявайки се с настоящия български контекст, нашият екип от експерти определя областите на развитие, които могат да създадат промяна. Тези, които се отличават със своята индивидуалност и имат потенциала да се развият в правилната посока. Американският оптимизъм поставя липсващата линия между потенциала и постиженията на България. С подкрепата си към открояващите се, фондацията създава стабилна основа за устойчив растеж.

Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

Още информация за Фондация "Америка за България" можете да намерите на сайта им: www.us4bg.org