Дунавски овощари 2016 Овощарството - възможност, бизнес, развитие

Сдружение Съюз на Дунавските овощари организира за първи път в град Русе специализирано овощарско изложение на тема „Овощарството - възможност, бизнес, развитие”, като целта беше да бъдат представени специализирани фирми, обслужващи различни дейности от отрасъла. Форумът се проведе на 16.01.2016г. в Канев център – Русе съвместно годишното събрание на Съюза.

За първа година форумът се радваше на интерес и събра 15 фирми в сферата на: производство на посадъчен материал; препарати за растителна защита; технологично оборудване за овощарството – машини, съоръжения, капково напояване; хранително-вкусова промишленост – преработване и консервиране; услуги и информация, включително банково и застрахователно обслужване; научна дейност и образование; опаковки.

Снимки от събитието