f

Oт 13 Май започва приемът на документи за съхранение на плодове и зеленчуци за  2019 година.

Oт 13 Май започва приемът на документи за съхранение на плодове и зеленчуци за 2019 година.

08/05/2019
От 13 май до 13 юни 2019 г. производителите на плодове и зеленчуци могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция". Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие". Прочети повече
Важно за данъчна Кампания 2019 на НАП! Всички оторизирани и преведени от ДФЗ субсидии през 2018 г. са публикувани в Системата за електронни услуги

Важно за данъчна Кампания 2019 на НАП! Всички оторизирани и преведени от ДФЗ субсидии през 2018 г. са публикувани в Системата за електронни услуги

15/04/2019
До 30 април 2019 г. земеделските стопани, физически лица, са длъжни да подадат годишните си данъчни декларации по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за доходи, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане през 2018 г. ДФ „Земеделие“ уведомява всички свои бенефициенти, че могат да направят справка за оторизираните и получени субсидии през 2018 г. онлайн. Справката се намира в разработената от фонда Система за електронни услуги (СЕУ), до която достъпът е публичен. В СЕУ те могат да получат информация за точния размер на оторизираните, прихванати и платени суми от Държавен фонд „Земеделие“ през 2018 г. Прочети повече
ДФ „Земеделие” преведе 102, 5 млн. лева по Схемата за преразпределително плащане за Кампания 2018

ДФ „Земеделие” преведе 102, 5 млн. лева по Схемата за преразпределително плащане за Кампания 2018

15/04/2019
ДФ „Земеделие” изплати 102 546 550 лева по Схемата за преразпределително плащане (СПП). Субсидии са преведени на повече от 57 хил. земеделски стопани, подали заявление за подпомагане за Кампания 2018. Изчисленията са извършени след изясняване на случаите на площи, декларирани от повече от един стопанин, както и на база актуализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“. Нивото на подпомагане по схемата е в размер на 137,55 лева на хектар. Ставката е определена със заповед № РД 09-333 от 03.04.2019г. на Министъра на земеделието, храните и горите. Прочети повече
Разпределят се 3,6 милиона лева за съхранение на плодове и зеленчуци за 2019 година

Разпределят се 3,6 милиона лева за съхранение на плодове и зеленчуци за 2019 година

15/04/2019
УС на ДФ „Земеделие одобри финансов ресурс от 3, 6 млн. лева за 2019 г. по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”. Прочети повече
Определен е размерът на подпомагането на хектар по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци за кампания 2018

Определен е размерът на подпомагането на хектар по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци за кампания 2018

27/03/2019
Издадени са заповеди на министъра на земеделието, храните и горите, с които се определят ставките по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци за 2018 г. Размерът на подпомагането на хектар е в пряка зависимост от общите установени площи по всяка схема, които нарастват по повечето схеми спрямо предходната година. Прочети повече
Официлен гост на "Дунавски овощари 2019"

Официлен гост на "Дунавски овощари 2019"

21/03/2019
Заместник Министър г-жа Вергиния Кръстева официално ще открие Общото Събрание на сдружение "Съюз на Дунавските Овощари" на 30.03.2019 от 9:00, което ще се проведе в МОНБАТ АРЕНА Русе. Прочети повече
Заявления за застраховане на селскостопанска продукция

Заявления за застраховане на селскостопанска продукция

21/03/2019
От 18 март се приемат заявления за застраховане на селскостопанска продукция От 18 март до 31 юли земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. Бюджетът за държавната помощ за 2019 г. е 1,5 млн. лв. Това реши на свое заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“. Максималният размер на подкрепата, която може да получи един земеделски стопанин, е до 65% от стойността на застрахователната премия. Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха. Важно е да се знае, че на подпомагане подлежат полици, издадени след подаване на заявление за кандидатстване. Стопаните трябва да представят застрахователните си полици в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) на областните дирекции на ДФ ”Земеделие” до 31 август. Срокът за изплащането на средствата е до 10 работни дни след сключване на договорите между земеделския стопанин и Фонда. Целта на помощта е насърчаването на земеделски стопани, малки и средни предприятия, които произвеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн доброволно да застраховат продукцията срещу неблагоприятни климатични събития. Помощта се предоставя на земеделски стопани, които са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. и нямат задължения към Държавен фонд „Земеделие” и държавния бюджет. Прочети повече
Отговор от БАБХ отностно използването на медни препарати при културата Вишна

Отговор от БАБХ отностно използването на медни препарати при културата Вишна

18/03/2019
Отговор от БАБХ отностно използването на медни препарати при културата Вишна. Прочети повече
Специализирано изложение Дунавски Овощари 2019

Специализирано изложение Дунавски Овощари 2019

06/03/2019
Заповядайте на специализираното овощарско изложение Дунавските овощари 2019 в Монбат Арена Русе, на 30 март 2019 година. Прочети повече
От 18 март се приемат заявления за застраховане на селскостопанска продукция

От 18 март се приемат заявления за застраховане на селскостопанска продукция

06/03/2019
От 18 март до 31 юли земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. Бюджетът за държавната помощ за 2019 г. е 1,5 млн. лв. Това реши на свое заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“. Прочети повече