f

Открит информационен ден в производствната база на „Дунав плод“ ООД, с. Нова Черна

Открит информационен ден в производствната база на „Дунав плод“ ООД, с. Нова Черна

27/07/2020
ПОКАНА OT ДОБРУДЖАНСКИ ОВОЩАРСКИ СЪЮЗ , СЪЮЗ НА ДУНАВСКИТЕ ОВОЩАРИ съвместно с призната организация на производители „Дунав Плод“ ООД и „Еко Дарпол Болканс“ Прочети повече
Еднодневни трудови договори - разяснение

Еднодневни трудови договори - разяснение

22/05/2020
Еднодневни трудови договори могат да се сключват за краткотрайна сезонна селскостопанска работа с регистриран земеделски стопанин за работа за един ден. Работата, която ще върши, не изисква да се притежава някаква специална квалификация (напр.диплома за завършено висше образование). Тя е свързана само с обработка на насаждения и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. Прочети повече
ИЗБИРАМ 380! КУПУВАМ БЪЛГАРСКИ ПРОДУКТИ С ДОКАЗАН ПРОИЗХОД

ИЗБИРАМ 380! КУПУВАМ БЪЛГАРСКИ ПРОДУКТИ С ДОКАЗАН ПРОИЗХОД

14/05/2020
Национална информационна кампания на Agrozona.bg в партньорство с Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) и Министерството на земеделието, храните и горите за промяна на потребителските навици и насърчаване консумацията на български продукти в търговските вериги. Кампанията има за цел да мотивира българските потребители да избират местни продукти и услуги по време на ежедневните си покупки. Националната инициатива промотира префикса 380 – първите три цифри в баркода на стоките, произведени в България. Прочети повече
Съюз на Дунавските овощари дари средства за подпомагане на болница УМБАЛ КАНЕВ РУСЕ за борба с коронавируса.

Съюз на Дунавските овощари дари средства за подпомагане на болница УМБАЛ КАНЕВ РУСЕ за борба с коронавируса.

27/04/2020
Съюз на Дунавските овощари дари средства за подпомагане на болница УМБАЛ КАНЕВ РУСЕ за борба с коронавируса. Прочети повече
Указания за предоставяне на краткосрочен кредит на земедески стопани за производство на плодове, зеленчуци полско и оранцериино производство, реколта 2020г.

Указания за предоставяне на краткосрочен кредит на земедески стопани за производство на плодове, зеленчуци полско и оранцериино производство, реколта 2020г.

24/04/2020
Указания за предоставяне на краткосрочен кредит на земедески стопани за производство на плодове, зеленчуци полско и оранцериино производство, реколта 2020г. Прием от 21 април до 30 юни 2020 г. Прочети повече
Указания за застрахователните премии за застраховане на земедеслка  продукция

Указания за застрахователните премии за застраховане на земедеслка продукция

24/04/2020
Указания за прилагане на Държавната помощ: „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция" Държавната помощ: „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция" от 16 март до 31 юли 2020г. Прочети повече
На 30 Април 2020г. след 10:00ч. в кметството на с.Цар Самуил, ще се прави заверка на ортофотокартите на овощарите по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство” по мярка 10 „Агроекология и климат“

На 30 Април 2020г. след 10:00ч. в кметството на с.Цар Самуил, ще се прави заверка на ортофотокартите на овощарите по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство” по мярка 10 „Агроекология и климат“

23/04/2020
На 30 Април 2020г. след 10:00ч. в кметството на с.Цар Самуил, ще се прави заверка на ортофотокартите на овощарите по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство” по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г . Прочети повече
Oдобрените промени в Указанията за прилагане на схема „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция"

Oдобрените промени в Указанията за прилагане на схема „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция"

14/04/2020
Oдобрените промени в Указанията за прилагане на схема „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция" Прочети повече
Съюз на Дунавските овощари стартира дарителска кампания за събиране на средства за подпомагане на болница УМБАЛ КАНЕВ РУСЕ за борба с коронавируса.

Съюз на Дунавските овощари стартира дарителска кампания за събиране на средства за подпомагане на болница УМБАЛ КАНЕВ РУСЕ за борба с коронавируса.

02/04/2020
Съюз на Дунавските овощари стартира дарителска кампания за събиране на средства за подпомагане на болница УМБАЛ КАНЕВ РУСЕ за борба с коронавируса. Прочети повече
Има нова бланка за уведомителните писма за пръскане

Има нова бланка за уведомителните писма за пръскане

25/03/2020
Новата бланка за уведомителните писма в изпълнение на НАРЕДБА № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. Прочети повече