От 12 - 30 октомври, 2020 в областните дирекции на ДФЗ ще се приемат заявления за участие по схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период на 2020 година.

В периода от 12 до 30 октомври, 2020 в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ се приемат заявления за участие по схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период на 2020 година.

Финансовата помощ е до 100 лева на хектар с ДДС. Тя покрива разходите за направените пръскания, които се прилагат през есента в периода на масов листопад.

Срокът за отчитане на направените разходи е до 13 ноември, 2020, а срокът за изплащане на средствата е до 11 декември, 2020 г.

Закупуването и прилагането на продуктите за ускоряване на процесите на гниене на листата следва да става след датата на подаване на заявлението за участие по схемата.

Средствата ще се изплащат само за препарати, закупени от лицензиран представител или фирма. Другото изискване е те да са включени в публичния регистър на БАБХ за разрешените за употреба продукти за растителна защита.