От 9-20 Ноември 2020г. отдел Растителна защита в БАБХ гр. Русе НЯМА да работи за приемане на отчетните документи по схемата за зимните пръскания

Колеги овощари седмицата 9-13 Ноември 2020г. и 16-20 Ноември 2020г. отдел Растителна защита в БАБХ гр. Русе НЯМА да работи за приемане на отчетните документи по схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период на 2020 година, поради грипният сезон, високата заболяемост и обявената карантира в отдела. Всички се пренасочват в най-близките и удобни за тях териториални области - Разград, Силистра, Търговище, Велико Търново.
Колектива се извинява за причиненото неудобство, но обстоятелствата не зависят от тях.
Ако има някакво центрано решение за още удължаване на срока на отчитане на документите, ще бъдете уведомени своевременно.