Пренасочване на отчитане на дневниците от област Русе в област Разград

Колеги овощари от Русенски област, поради карантината наложената на отдел Растителна защита- гр.Русе и невъзможността за работа със земеделски стопани всички се пренасочват в най-близкото териториално разпределение гр. Разград. Адреса на службата в Разград е ул. „Ветеринарна”7 лице за контакт: Стоян Стоянов 0882569327 тел/факс: 084/ 66-14-86;
Е-mail: rsrz@razgrad.net

Документи:

-          Попълнени дневници за проведени химични обработки;

-          Фактури за закупени препарати;

-          Сертификат за работа с продукти за растителна защита;

-          Договор с фирма за изкупуване на опаковките от отпадъците;

-          Попълнена декларация в 2 екземпляра с описани точните вложени количества ПРЗ (с точност без да се закръгля)