Удължават се сроковете за прием по схемите за De minimis за плодове, зеленчуци, лозя и рози

Удължават се сроковете за прием по схемите за De minimis за плодове, зеленчуци, лозя и рози: до 16.11.2020г.;
По схемата за Държавната помощ за зимните пръскания: заявления по схемата могат да се подават до 10.11.2020, а отчитането на декларации и фактури до 20.11.2020;