Блог

ЕД от КТ
Еднодневни трудови договори
Какви документи са ви необходими за да получите/регистрирате еднодневен трудов договор?
Какво съдържа такъв договор?
Заплащането на осигуровките и труда?
Какви са спецификите при наемане на работници на еднодневен трудов договор?
Детайли
ЗДДФЛ
Земеделски стопани - осигуряване и данъчно облагане
Запознайте се какви са задължителни осигурителни вноски на регистрираните земеделски стопани. Какъв е минималният месечен размер на осигурителния доход?
Кога се внасят осигурителните вноски?
Кой са декларации, които трябва да подават земеделските стопани?
Длъжни ли са земеделските стопани да регистрират продажбите си чрез фискален апарат?  Данъчното облагане на земеделските стопани.
Детайли
биоагенти
Метод за растителна защита с биоагенти
Биоагентите, са естествените врагове в природата на вредните видове насекоми по културните растения.
Те се срещат в дивата природа по целия свят и за храна им служат повечето видове неприятели (белокрилки, въшки, молци, акари, трипсове и др).
Биоагентите са хищници или паразити като: дървеници, акари, паразитни оси, нематоди и много други видове.
Метода за растителна защита с биоагенти е извествен в далечното минало. 
Детайли
сребърен лист
Сребърен лист - едно от най-странните заболявания по овощните дървета
Какво е сребърен лист? Сребърният лист е гъбично заболяване, което засяга широк спектър от широколистни дървета. Болестта има най-голямо въздействие при овощни дървета като ябълка, круша и череша, но може да засегне и декоративни дървета като върба, топола, клен, дъб и бряст. Сребърният лист традиционно се счита за болест на по-стари дървета, които са били физически повредени или са в упадък поради други болести. 
Детайли