Годишно Общо-отчетно събрание за 2023г. в село Искра

общо събрание
22.04.2024 г.
Годишно Общо-отчетно събрание за 2023г. се състоя в село Искра на 20  април. Благодарим и на всички, които успяха да дойдат, както и на всички които ни подкрепят и са част от съюза и не успяха да дойдат. За нас са важни ежедневните ни контакти и сплотената общност, която създаваме благодарение на всички вас.

След като Председателят на Управителния съвет Николай Колев представи точките от дневния ред и всички гласуваха, присъстващите имаха възможност да задават въпроси, а членовете на УС отговориха на всички тях.

След официалната част, г-жа Димитричка Търпанова - представител на "Добруджански овощарски съюз" направи разяснения по текущите еко схеми и акцентира върху важни моменти от условията за кандидатване.

Не на послено място искаме да благодарим и на домакините от село Искра, наши членове и приятели, които помогнаха за случването на цялостната организация за събитието.