Десертно грозде

Десертно грозде
300 дка или 30 ха са производствените площи на Съюза от десертно грозде. Гроздето се характеризира с много богато съдържание на много полезни за човешкия организъм минерални соли на калция, магнезия, натрия, желязото, алуминия, мангана, сярата, фосфора, медта, йода, брома, цинка, силиция, витамин Д, В1, В2 и С. Гроздовете на различните сортове са с едроплодни зърна и варират от 12 до 18-грамови зърното.

Продължителността на сезона в България е от 20 август до 10 октомври, а производството им при среден добив на територията на Съюза е 300 тона/годишно. Разпространени сортове на територията на Сдружението са Велика, Италия, Палиери, Виктория и Сияна.

Прогнозен обем: 150 - 750 тона годишно, в зависимост от климатични условия през годината.

Производствено направление: Предназначено за прясна консумация.

Опаковка: Всички плодове се предлагат в опаковка от дървен, пластмасов или хартиен амбалаж в зависимост от предпочитанията и изискванията на клиента.