Днес се проведе консултативен съвет по овощарство и зеленчукопроизводство

Раст
21.07.2022 г.
След проведен днес консултативен съвет по овощарство и зеленчукопроизводство
Съюз на дунавските овощари, ще ви информира с основните теми, които бяха обсъждани и всичко което касае овощарите.
На земеделците ще бъде отпусната извънредната помощ, разрешена от Европейската комисия, за подпомагане на земеделските стопани, засегнати от икономическата криза след конфликта между Русия и Украйна. Финансовата помощ по временната мярка определена за сектор „Растениевъдство“ е 222 мил.лв.
Подпомагането за плодове и зеленчуци ще се определя на база подадени заявлениея за обвързано подпомагане за 2022г.
Освен това от помощта ще бъдат подпомогнати и черупковите култури, при тях ще се определя на база заявените дка в заявление за подпомагане за 2022г.
Помощта има за цел да подпомогне земеделските производители, засегнати от икономическата криза с високите цени на горивата, с повишените цени на продуктите за разтителна защита и последствията от войната в Украйна.
Бюджета ще се в размер на 15% за лозя, маслодайна роза, ориз, черупкови и 85% за плодове и зеленчуци, обхванати по схемата за обвързано подпомагане.
Определен е таван за помощта: 62 хил. евро за едно стопанство.
Ставките ще се определят на база подадени заявления за подпомагане.
Планира се следващата седмица нотификацията да се изпрати към Брюксел и очакванията са в края на Август месец да стартира проема по мярката. Средствата се очаква да се изпратят до края Октомври 2022г.
Другата тема, която беше засегната е за „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“
Там общият бюджет е 10 мил.лв., и след запитвания и писма от страна на Съюз на дунавските овощари, и другите браншови съюзи в сектор плодове – Добруджански овоюарски съюз, Асоциация на овощарите в България, Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодни, ни информирана, че до момента са одобрени 117 проекта, а подадените заявления надвишават бюдвета с 2,8 мил. лв. и са предприети дейстия за увеличаване на бюдвета за помощта, за да стигнат средствата за всички проекти, които отговарят на критериите. Очаква се Държавен фонд земеделие да гласува увеличение на средствата на следващият Управителен съвет на ДФЗ.
Друг казус, който се засегна на Консултативният съвет е нерегламентираният внос на продукти за растителна защита от страни не членски на Европейският съюз.
През 2019г. тогавашният кабитен на Министерството на земеделието, предприе мерки за криминаризиране на нерегламентираният внос на продукти за растителна защита, документите отлежават в министерстово на правосъдието от тогава, сегашният екип на министестово на земеделието иска да поднови това искане. Опасенията, който изказаха всички браншови организации, са че внос на плодове има от Молдова, Турция и Украйна, който са третирани с неразрешени продукти за растителна защита, а не може да ползва тези препарати за растителна защита при нашите производства.
Обсъдена беше темата за увеличените квоти за безмитен внос на плодове и зеленчуци от Молдова и Министерството ни увери, че са взети мерки в защита на интереса на българските земеделски производители свързан с безмитният внос на плодове от Молдова, със засилване на фитосанитарният контрол на северната ни граница с Румъния, за да се защити максимално българският потребител.