До 6 октомври могат да се подават заявления за пропадналите площи

снимка ДФЗ архив
18.09.2023 г.
Финансов ресурс за 2023 г. в размер на 22 100 000 лв. по схема на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“ утвърди УС на ДФЗ и обявиха на сайта си.
От днес до 6 октомври 2023 г. стопаните могат да подават заявления за помощта в отдел „ПСМП” към областните дирекции на Държавен фонд ”Земеделие”. Изплащането на помощта е до 27 октомври 2023 г.
На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи за щети, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия през 2023 г.

Финансовата подкрепа по помощта се предоставя на производители, претърпели щети в резултат от измръзване, слана, пороен дъжд, проливен дъжд, продължителен дъжд, наводнение, градушка, суша, засушаване.
За засегната продукция към 31 юли 2023 г. на земеделски производители са издадени 805 констативни протоколи за установяване на 100% пропаднали площи от настъпилите тежки метеорологични събития. Пропадналите площи възлизат на 40 518 декара, като са унищожени следните земеделски култури: бадеми, кайсии, сливи, орехи, праскови, вишни, дюли, ябълки, круши, череши, ягоди, лешници, рапица, пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, картофи, копър, дини, пипер (на открито), домати (на открито).

Отпуснатите средства се разпределят при следния интензитет от производствените разходи по култури:
- до 80 % от действителните разходи за отглеждане на плодове и зеленчуци (бадеми, кайсии, сливи, орехи, праскови, вишни, дюли, ябълки, круши, череши, лешници, картофи, копър, дини, пипер (на открито), домати (на открито), ягоди);
- до 40 % от действителните разходи за отглеждане на зърнено-житни и маслодайни, с изключение на рапица: (пшеница, ечемик (зимен), царевица и слънчоглед);
Помощта се изчислява на база определени от МЗХ ставки, съобразно посочения интензитет от производствените разходи по култури.
В случаите, в които пострадалите от природни бедствия стопани нямат сключени застраховки, получават половината от изчисления размер за подпомагане.
Указанията за прилагане на схемата ще бъдат публикувани на сайта на ДФЗ, съобщават още оттам.