ДФЗ разпредели бюджет до 72 млн. лв. в помощ на земеделските производители по Covid-19 мярката

covid
01.11.2021 г.
Управителният съвет на ДФЗ разпредели бюджет до 72 млн. лв. в помощ на земеделските производители за смекчаване и преодоляване на икономическите щети, причинени от пандемията заради Covid-19.
Държавната помощ се предоставя по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на Covid-19. Схемата е нотифицирана от Европейската комисия по Временната рамка за мерки за държавна помощ заради коронакризата.
Стопаните могат да подават заявления за подпомагане в областните дирекции на Фонда от 8 ноември до 26 ноември 2021 г. Субсидиите ще бъдат изплатени най-късно до 10 декември 2021 г.
Подпомагането на производителите на плодове и зеленчуци е, както следва:
• ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини – 550 лв./ха;
• сливи и десертно грозде – 280 лв./ха;
• винени лозя – 170 лв./ха;
• домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан – 800 лв./ха;
• пипер полски – 1120 лв./ха;
• домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни – 3300 лв./ха;
• картофи, лук, чесън – 600 лв./ха;
• моркови, зеле, дини и пъпеши – 300 лв./ха;
Право на подпомагане по схемата ще имат регистрирани земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. Средствата за държавната помощ ще се предоставят под формата на пряко безвъзмездно финансиране.
Бюджетът на помощта е в размер до 72 млн. лв., от които 70 млн. лв. са осигурени с Постановление на Министерски съвет № 352/21.10.2021 г., а останалите 2 млн. лв. са от неусвоен ресурс по инвестиционни схеми за държавни помощи.

Необходими са следните документи за кандидатстване: заявление (по образец – разпечатва се от ИСАК при подаване), решение на компетентния орган на управление на ЮЛ за кандидатстване по схемата (само за ЮЛ), копие на ветеринарно медицински дневник на пчелина, заверен от регистрирания ветеринарен лекар за извършен задължителен есенен профилактичен преглед на пчелните семейства с посочен брой семейства.
След подаване на заявлението от страна на Фонд „Земеделие“ ще бъдат служебно направени проверки в регистри за актуална регистрация по Наредба 3, извлечение от ИИС ВЕТИС за регистрация по чл. 137 ЗВД за пчелините, както и за наличие или липса на задължения към Фонда и към националния бюджет, за открито производство или обявена несъстоятелност. В случай на установени несъответствия по подадено заявление, до 30 ноември ще бъде дадена възможност за корекции.
За повече информация изтегли указанията: 342.33 KB (pdf) Свали