Еднодневни трудови договори

ЕД от КТ
Сезонна работа с еднодневни трудови договори по чл. 114а от Кодекса на труда.
Възможни за ползване само в растениевъдството.
Допустими са за обработка на насаждения и ръчно прибиране на реколта от плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн.
Могат да се използват единствено от регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители.
Трудовият договор, който се подписва е по образец, утвърден с наредба.
*Този вид труднови договори не могат да се ползват при машинно прибиране на реколтата.
*Не могат да се ползват при зърнени култури.
*Не могат да се ползват при събиране на билки.

Какви са спецификите при наемане на работници на еднодневен трудов договор?
Работодателят не може да наема едно лице за сезонна работа за повече от 90 дни в годината. Тези 90 дни могат да са последователни или разпокъсани, няма ограничения.
Работодателят изплаща ежедневно трудовото възнаграждение на работника.
Работодателят е длъжен да използва утвърден образец на трудовият договор,представен от Инспекцията по труда.
Еднодневният договор трябва да се оформи и подпише в два екземпляра преди започване на работният ден.
Образците на еднодневните трудови договори могат да се вземат от дирекция Инспекция по труда или да се генерират от електронният портал на Инспекция по труда:
https://ednodnevni.gli.government.bg/IPSTS/Account/SignIn
Данните за вход в системата се предоставят от служителите в Дирекция „Инспекция по труда“, където е землището (или по адресна регистрация, ако имате землища в различни области на страната) срещу регистрационна карта и актуална анкетна карта.

Какво съдържа такъв договор?
Данни за страните (работник и работодател)
Място на работа
Наименование на длъжността на работника
Размер на трудовото възнаграждение
Дата на изпълнението на работата
Начало и край на работният ден и продължителността му

Заплащането на осигуровките и труда?
Осигуровките се заплащат авансово по сметките на НАП
Авансово се заплащат осигуровките по банковите сметките на НАП: за плащане на осигурителни вноски за ДОО, НЗОК и Допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд (ДЗПО в УПФ) можете да намерите на сайта на НАП - http://www.nap.bg/page?id=21
Със съответните кодове:
за ДОО се превеждат от лицата, като в платежния документ се записва код за вид плащане 55 11 11.
здравноосигурителните вноски към НЗОК се превеждат от лицата, като в платежния документ се записва код за вид плащане 56 11 11.
ДЗПО в УПФ се превеждат от лицата, като в платежния документ се записва код за вид плащане 58 11 11.Осигурените рискове за работника, който се покриват са: здравна вноска, пенсуонно осигуряване, трудова злополука и професионална болест.

*При наемане на работника на еднодневен трудов договор, не се губи правото на обещетение за безработица.
Дохода на работника се взема в предвед при изчисляване на размера на пенцията за осигурителен стаж и възнаграждение.

Работодателят НЕ Е ДЛЪЖЕН:
Да изпраща уведомление до НАП за регистриране на трудовият договор;
Не се изготвят и не се връчват на работниците длъжностни характеристики;
Тези договори не се прекратяват с отделна заповед.

Работодателят Е ДЛЪЖЕН:
Да оказва съдействие на контролиращите органи при извършване на проверка.
При поискване от страна на контролиращите органи да предоставя своите екземляри на еднодневените трудови договори.
При поискване от страна на контролиращите органи да изготвя и предоставя информация и справки за броя и имената на наетите работници.

Какви документи са ви необходими за да получите/регистрирате еднодневен трудов договор?
- Регистрационна карта на земеделския производител/стопанин, издадена и заверена от съответната областната дирекция "Земеделие". Областната дирекция "Земеделие" заверява регистрационната карта на земеделския стопанин за срок до 28 февруари на следващата стопанска година.
- Анкетна карта за регистрация на земеделски стопанин/производител, в която има отметка за поне една от възможните за ръчно бране култури: Маслодайна роза и Лавандула, или на поне един от следните продукти: Домати - полски, градински, оранжерийни; Краставици: полски, градински, оранжерийни, Фасул, Грах, Картофи; Пипер - полски, градински, оранжерийни; Зелен фасул; Други зеленчуци; Тикви; Дини; Пъпеши; Череши; Вишни; Кайсии; Зарзали; Праскови; Сливи; Ябълки; Круши; Арония; Ягоди; Малини; Други ягодоплодни; Орехи; Бадеми; Лешници; Кестени; Лозя -десертни, винени; Култивирани гъби.
- Вносни бележки/платежни документи за авансово внесени суми по КСО и ЗЗО за един или повече образци. Във вносните бележки следва да е посочено, че са платени авансови осигурителни вноски за лица, които ще сключват еднодневни договори, и броя на договорите.

В прикачени файлове може да изтеглите ръководството за потребителя на електронният портал на Инспекцията по труда за еднодневни трудови годовори.
Цялата информация за договори по чл. 114а от КТ 29.27 KB (docx) Свали
Ръководството за потребителя на електронният портал на Инспекцията по труда за еднодневни трудови годовори 1.42 MB (pdf) Свали