Започва приемът за подаване на заявления по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД

снимка
13.11.2023 г.

От днес започва подаването на заявления по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД и предоставяне на документи, информираха от ДФЗ. Фермерите трябва да извършат следните мероприята:

  1. Подадат  заявление в ОД на ДФЗ, да закупят разрешените по програмата препарати, 
  2. Да уведомят пчеларите за предстоящите пръскания през системата Beekeeper,
  3. Да извършат пръсканията,
  4. Да си попълнят дневниците за растителна защита, и да си заверят декларациите в БАБХ
  5. С декларацията заверена от БАБХ в оригинал, фактурите за закупени ПРЗ и платежни документи по тези фактури (копия заверени вярно с оригинала) да отчетата програмата отново в ОД на ДФЗ в срок не по късно от  27 ноември.

Както знаете, тази помощ е за земеделски стопани, отглеждащи млади неплододаващи и плододаващи трайни насаждения - семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза. Помощта е до 140 лв., с ДДС, за продукти за растителна защита, които се използват за контрол и ограничаване разпространението на вредители при трайни насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза) през зимния сезон, и които се прилагат през есента в периода на масов листопад, при условие че са допустими/разрешени за употреба за съответната култура съобразно Програмата.

Срокът за изплащане на средствата: до 20 декември 2023 г.

На линка по-долу можете да видите информация за цялата програма:

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД