ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ
18.03.2024 г.

Изх. No. 109/18.03.2024г.

 

До Министъра на МОСВ

До Министъра на МЗХ

До председателя на КЗХ към НС

До Министъра на Финансите МФ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

Относно: Финансово подпомагане за дискриминираните земеделски производители използващи вода за поливни нужди

 

Уважаеми Господин Попов, министър на МОСВ

Уважаеми Господин Вътев, Министър на МЗХ

Уважаеми Господин Василев, Министър на МФ

Уважаема Госпожо Танева, Председател на Комисията по земеделието и храните към  НС,

 

 

Ние от Съюза на Дунавските овощари наблюдаваме тенденциозна дискриминация на земеделски производители извън обхвата на напоителни системи, които са останали без финансово подпомагане.          Тази ситуация оставя огромна част от земеделските стопани на плодове без субсидия, но с извършени разходи за вода свързани с използване на скъпи ел. енергия и горива цените, на които са пряко свързани с войната в Украйна.

Според нотификацията за „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ стотици производители на плодове с платени разрешителни, такси, проби за вода и други административни разходи не са включени в предвиденото подпомагане, въпреки че са ползвали вода за напояване и са направили разходи. Това е съществен пропуск, който трябва да се коригира за сезон 2024г, за който отново е осигурена Държавна помощ.

По тази причина настояваме в най-кратки и бързи темпове за включване в Държавна помощ, която в еднаква степен да подпомогне всички земеделски производители ползващи вода за поливни нужди.

 

 

С уважение:

Николай Колев

Председател на Съюза на Дунавските овощари

 

 

Подкрепено от:

Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните

Добруджански овощарски съюз

Асоциация на овощарите в България