За актуалните теми и проблеми пред Сектор "Овощарство" говори Павел Спасов - Член на УС на Съюза на Дунавските Овощари