За нас

Съюз на Дунавските овощари

Сдружение „Съюз на Дунавските овощари” е сдружение с нестопанска цел, на което главни цели са да защитава правата и интересите на своите членове, като развива и утвърждава науката, техниката и технологията в сферите на овощарството. Както и създаване на условия за развитие на съвременно производство на плодове от трайни насаждения при постигане оптимален екологичен ефект, защитаващ околната среда. Създаване на условия за спазване на принципите на лоялна конкуренция между земеделските производители.
Съюз е учреден през 2014г., като официално е регистриран през февруари 2015 със 120 членове. Към днешна дата в него членуват над 370 производители от територията на областите Русе, Силистра, Велико Търново, Търговище, Разград, Шумен, Добрич, Варна и Бургас като броят им постоянно се увеличава. Площта на насажденията, които обхваща е около 2 700ха/27 000дка. 
Нашият съюз е доказателство, че в България овощарството представлява възможности и добри алтернативи за развитие на печеливш бизнес.
Целта ни е да развие овощарството, отнасяйки предимствата, които имаме към изискванията на световните пазари продукция, която произвеждаме.