Изложение Дунавски овощари 2022 събра сектора в Русе

ДО_1
28.03.2022 г.
В една изключително предизвикателна година за производителите на плодове, овощарският бранш си даде среща на изложението “Дунавски овощари” 2022 г. в Русе. Посетителите на изложението имаха възможност да се срещнат с над 50 фирми, които  представиха голямо разнообразие от продукти и услуги за овощарството по време на петото издание на форума. За първи път на изложението се проведе и Фермерски базар, в който се включиха местни земеделски производители от региона. 

Сред официалните гости на изложението бяха Петя Славчева, зам.-изпълнителен директор на Държавен фонд Земеделие, зам-кметът на Община Русе Димитър Недев и председателите на неправителствени организации в агросектора.

Николай Колев, председател на УС на Съюз на Дунавските овощари:

Колегите, които успяха да присъстват на изложението останаха много доволни от възможността за директни срещи с фирмите изложители, B2B фирмите - преработватели и търговски вериги, както и семнирната част. Обменихме много опит във връзка с предстоящия сезон. Имаме очаквания за един много труден сезон - заради постковид кризата, заради войната в Украйна, високите цени на всички основни суровини и консумативи за производството. Сезонът ще е много труден!  Ние като съюз продължаваме да търсим начини за решаване на тези наболели проблеми, като апелираме към Министерството за спешно свикване на Консултативен съвет по плодовете и зеленчуците, така както се проведоха Консултативни съвети за останалите сектори”.

Петя Славчева, зам.-изпълнителен директор на ДФЗ:

“Изложения като това са важни, особено днес, когато България работи активно за подготовката на нови правила, по които ще се развива земеделието от 2023 г. Това означава от една страна ясно разписани правила, а от друга - стриктно спазване на европейското и националното законодателство. За нас като Разплащателна агенция остава задачата да сме подготвени да отговорим адекватно на новите изисквания и предизвикателства, които новата ОСП ще наложи”.

В семинарната част на форума Деница Гаджева от офиса на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) представи възможността млади и малки земеделски стопани да се включат в предстоящи безплатни обучения в секторите животновъдство, трайни насаждение, зеленчукопроизводство, пчеларство. Тя съобщи още, че предстои откриването на 28 мобилни общински офиси на НССЗ в помощ на земеделските стопани. 

Доц. Сава Табаков, декан на Факултета по Лозаро-градинарство в АУ - Пловдив изнесе лекция посветена на сортовете, подложките и овощните видове спрямо климатичните условия в микрорайоните на страната.

Поздравителни адреси за изложението изпратиха земеделският министър, кметът на Община Русе и областният управител на обл. Русе. 

Като съпътстваща програма в дните преди и след изложението се проведоха и няколко събития, съвместно с ПГСС "Ангел Кънчев" - Образцов чифлик, Русе и доц. Сава Табаков.  В петък, 25 март доц. Табаков беше лектор на Образователен семинар на тема "Овощарството - добро бъдеще за развитие и кариера" пред ученици от гимназията, а ден по-късно учениците се включиха в състезание по резитба на овошки и наблюдаваха демонстрация на овощарска техника в овощната градина на Павел Спасов „Спасов Гардън” ЕООД в с. Черешово. Най-добре представилите се участници бяха наградени от доц. д-р Сава Табаков.

Николай Колев, председател на СДО: 

“Целта на тези събития е да мотивираме учениците от средното училище да продължат да се занимават с овощарство, да разберат нуждата и да се мотивират да търсят и научават нови тенденции и технологии в сектора. От Съюза на Дунавските овощари ще продължим с бъдещи инициативи и сътрудничество между образованието, науката и бизнеса, защото вярваме, че подобни инициативи са изключително важни за учениците и тяхната мотивация да продължат да се занимават с овощарство”.

Изложение „Дунавски овощари” 2022 се организира от Съюза на Дунавските овощари с подкрепата на Министерството на земеделието (МЗм) и ДФ „Земеделие” (ДФЗ).

Агри.БГ е официален медиен партньор на събитието!