Инструкцуя за Предоставяне на уникален номер за превоз на стоки с висок фискален риск чрез КЕП

06.06.2024 г.
Изтеглете я от тук -> Инструкция за Предоставяне на уникален номер за превоз на стоки с висок фискален риск 
Надяваме се да ви бъде в помощ. 
В случай, че не успявате да отворите, пишете ни, за да ви я изпратим.