ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ "Призвание: БиоЛогичен!"

21.11.2023 г.
Информационна кампания посветена на биологичното производството организират от Министерството на земеделието и храните, съвместно със структурите си – Национална служба за съвети в земеделието и Главна дирекция „Земеделие“. Тя има за цел да запознае заинтересованите лица с основните правила при биопроизводство и възможностите за подпомагане по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (2023 - 2027 г.).

Повече информация можете да прочетете в поканата: