Как ще се отчитат добавените почвени подобрители по екосхемата за почвения потенциал?

почвени подобрители
08.08.2023 г.
С разходнооправдателни документи като фактури и касови бележки ще се отчитат внесените подобрители в почвата, уточниха за СДО от ДФЗ. Посочените документи трябва да са били издадени до 30 юни тази година, за да бъдат зачетени. Тези условия са посочени в Наредба 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план.
Препаратите, които могат да заместят употребата на амониев нитрат, както и нормите за използването му за различните култури, трябва да бъдат посочени от съответния агроном, избран от бенефициента. При внасяне на подобрител количеството на осигурен общ азот N (азот) трябва да не бъде по-малко от 10% от потребностите на конкретната култура и да не надвишава 150 кг. общ N (азот) на хектар, както пише в Наръчника за Директни Плащания, кампания 2023г.
Тези земеделци, обаче, които желаят да се откажат от тази субсидия, поради липса на необходимите разходнооправдателни документи, могат да го направят, като не подлежат на никакви допълнителни санкции, съобщиха още от ДФЗ.