Между 13 и 30 май се очаква нов извънреден прием на заявления за зимните пръскания

зимни пръкания
30.04.2024 г.
Между 13 и 30 май 2024г. се очаква нов извънреден прием за производители, които не са успели да си отчетат зимните пръскания поради липса на средства или данъчни задължения. Това научихме по непотвърдена информация.  Тази новина получихме след подадено съвместно с Добруджански овощарски съюз искане от четвъртък - 24.04.2024г. за удължаване на срока за подаване на заявления по "Помощ за компенсиране разходите на земеделските стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период".