Мярка 11 Биологично земеделие - Кампания 2022 и новостите

Мярка 11
27.04.2022 г.
Днес се публикува заповед на министъра на земеделието, в която от 27.04.2022 г. е определена за начална дата за прием на заявления по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР в Кампания 2022.
Основните новости през Кампания 2022 са, че ще се приемат само:
Заявления за ПЛАЩАНЕ, с които се удължават приключили през 2021 година ангажименти.

Заявления за ПЛАЩАНЕ от кандидати, които изпълняват текущи ангажименти през 2022 година.

Заявления за ПОДПОМАГАНЕ за поемане на НОВИ ангажименти в съответствие с чл. 6, ал. 6 от Наредба № 4 относно площи, животни и пчелни семейства, вписани в БИОрегистъра на МЗм

През 2022г., касаещите овощарството актуализации, който могат да се поемат нови ангажименти са със следната продължителност:

За направление Биологично растениевъдство, 3 години, когато в ангажимента са включени площи в преход.

За направление Биологично растениевъдство, 1 години, когато в ангажимента са включени само сертифицирани биологични площи.
 
Тук можете да видите цялата информация в Наредба №4, касаеща Мярка 11 303.13 KB (pdf) Свали
Заповен на министъра на земеделието за прием по Мярка 11 148.56 KB (pdf) Свали