На 23 Юни 2021 ще се проведе ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

20.06.2021 г.
 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
 
П О К А Н А 
 
ЗА ИНФОРМАЦИОННО - ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР С ДЕМОНСТРАЦИЯ
НА ТЕМА:
„ОСОБЕНОСТИ  ПРИ РЕЗИТБА НА КОСТИЛКОВИ ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ. ДЕМОНСТРАЦИЯ НА МАШИНА ЗА КОНТУРНА РЕЗИТБА“
 
Дата: 23 юни 2021 г. (сряда)
 
Място на провеждане: теоретична част и демонстрация в овощната градина на земеделски стопанин Павел Спасов (“Спасов гардън” ЕООД)  в с. Черешово, община Сливо поле, област Русе
 
Организатор: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Русе)
 
По време на семинара с демонстрация: участниците ще се запознаят с особеностите при летните резитби на костилкови овощни видове – кайсии, праскови, череши. На място в овощна градина ще се извърши демонстрация на машина за прецизна контурна резитба. Също така стопаните отглеждащи трайни насаждения ще бъдат запознати с възможностите за подпомагане на земеделските стопанства по подмерки 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.
Начален час: 10:30 ч.
Краен час: 14:00 ч.
 
По време на събитието ще бъдат спазвани всички противоепидемични мерки приложими за такъв тип мероприятия.
 
За улеснение на участниците: Стопансвото е с GPS координати в Google maps - https://goo.gl/maps/LYZG4EyA1fmxsbtw5
 
За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Деница Гаджева (координатор на ТОО - Русе на НССЗ), тел.: 0885 074 178, е-mail: rousse.m@naas.government.bg
 
Очакваме Ви!
 
 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
 
П Р О Г Р А М А
 
10:15 – 10:30      Регистрация на участниците и откриване
 
10:30 – 12:00      Особености при летни резитби на костилкови овощни видове – кайсии, праскови, череши
                               Лектор:            доц. д-р Кирил Славов - експерт в областта на овощарството
 
12:00 – 12:30      Възможности за подпомагане на земеделските стопанства по подмерки 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и  6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.
                               Лектор:            Експерти от Териториален областен офис - Русе на НССЗ
 
12:30 – 13:50      Демонстрация на машина за прецизна контурна резитба в овощната градина на земеделски стопанин Павел Спасов от с. Черешово, община Сливо поле
                               Лектор:            Доц. д-р Кирил Славов - експерт в областта на овощарството
 
13:50 – 14:00      Дискусия и закриване на семинара