На 27 Януари 2022г. браншовите организации в сектор земеделие бяха поканени на среща в комисията по земеделие

директните плащания
28.01.2022 г.
На 27 Януари 2022г. браншовите организации в сектор земеделие бяха поканени на среща в комисията по земеделие.
Тема на срещата беше „Таваните по директните плащания от 2023г.“
На срещата с браншовите организации в агросектора с депутатите от земеделската комисия в Народното събрание основно се дискутира темата с определяне на горната граница на директните плащания . Бяха изслушани всички становища на всяка една от организациите защитаващи интересите на своя сектор.
Съюз на дунавските овощари твърдо заяви своята позиция тавана по СЕПП да е 100 хил. евро. с приспадането за разходите за работни заплати.
Настояването от страна на СДО е остатъчният бюджет да бъде разпреден по инвестиционните мерки по 4.1 за малки стопанства в приоритетните сектори и целево финансиране на групи организации на производители също в приоритетните сектори. Така ще се даде тласък на сдружаването на малките производители и ще се осигури една по висока конкурентоспособност в нашият уязвим сектор.
Изявена позиция за максимално висок процент за преразпределителното плащане.