Новини

сеу
12.02.2024 г.
Нова функционалност за потвърждаване на e-mail адрес на потребителски профил в СЕУ
Въведена е нова функционалност, посредством която всеки регистриран потребител на Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ)  е необходимо да потвърди достъпа до посочения в потребителския му профил e-mail адрес. 

Чрез това нововъведение се повишава сигурността на потребителските профили и се осъществява по-висока защита на комуникация с потребителите на Системата, уверяват от ДФЗ.
Процесът на потвърждаване на e-mail адрес се постига в няколко лесни стъпки, които може да видите в това видео: Потвърждаване на e-mail адрес на потребителски профил в СЕУ
 
Детайли
05.02.2024 г.
СДО се включва активно в националния протест
Съюзът на Дунавските Овощари се включва към националния протест на земеделците в страната. Фермери и браншови организации поддържат връзка помежду си и се координират за единни стачни действия. На картата можете да видите местата в страната, на които ще излязат на протест земеделците на 06 февруари.
Детайли
щанд
31.01.2024 г.
Съюз на Дунавските Овощари с щанд на международното изложение FRUIT LOGISTICA 2024 в Берлин

Съюз на Дунавските Овощари за поредна година участва с колективен щанд в престижния световен форум за пресни плодове и зеленчуци Fruit Logistica 2024 в Берлин.
Български земеделски производители от Съюза на Дунавските Овощари се подготвят за участие във водещото търговско изложение.. Това ще бъде едно от най-мащабните представяния на страната ни на престижния международен форум, който ще събере от 7 до 9 февруари изложители от цял свят. Очаква се през залите на Messe Berlin и тази година да преминат търговци в търсене на партньорства по цялата верига на индустрията с пресни продукти - от производителя до мястото на продажба.
На колективния щанд на Дунавските Овощари продукцията си ще покажат и производители от Добруджанския овощарски съюз, както и Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните. Участието на СДО на FRUIT LOGISTICA 2024 и тази година се реализира с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“.

Посетете ни от 7 до 9 февруари в Берлин - на щанд 7.2A, щанд A-31.

Очакваме Ви!


 

Детайли
31.01.2024 г.
Отчетите за флуорсъдържащи парникови газове ще се подават в нова информационна система
Отчетите за флуорсъдържащи парникови газове ще се отчитат в нова информационна система, съобщават на сайта си  РИОСВ - Русе. При извършване на дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове вече следва да се представят годишните справки за използваните количества в предходната година до 31 март на настоящата. Това ще става по електронен път, считано от началото на тази година в новосъздадената информационна система на ИАОС, която e достъпна на адрес:  https://fpg.eea.government.bg . 
На територията на РИОСВ-Русе такова задължение съгласно специализирана наредба имат над 200 лица, в т.ч. дистрибутори, сервизни техници и оператори на оборудване, съдържащо над 3 кг ФПГ.
Допълнителна информация, касаеща задължените лица е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/komponenti-na-okolnata-sreda/16227-vazduh
*Наредба №1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.
Детайли
01.12.2023 г.
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ "ДУНАВСКИ ОВОЩАРИ" 2023
6-ото поред изложение „Дунавски овощари“ се проведе в зала Арена Русе на 18 ноември 2023г. В събитието ни се включиха производители от цяла България и бе посетено от множество русенци и гости на града, които имаха възможност да разгледат специализирана техника, както и да се запознаят с новостите при посадъчните материали и препаратите, а също и да закупят фермерска продукция.
Форумът се утвърди като един от най-ефективните инструменти за създаване на нови контакти между фермерите, както и за обмяна на добри практики на регионално и национално ниво.
За поредна година, целта ни е бе да създадем условия за диалог и трайни партньорства за всички пазарни участници – фермери, търговци и потребители.
И тази година в рамките на събитието, включихме зона за B2B срещи, в които да участваха компании с предмет на дейност преработка на плодове и зеленчуци, хранителни вериги и търговци на едро.
Събитието бе открито от министъра на земеделието Кирил Вътев, който по-късно участва и в дискусия със земеделци от региона.
„Българската икономика има нужда от такива изложения, за да се демонстрират реалните възможности на родното производство, чието качество е на световно ниво и това трябва да ни прави наистина горди.“, каза областният управител Данаил Ковачев.
По време на изложението бяха разположени щандове с плодове и зеленчуци, мед, ядки вино и други хранителни продукти.
На събитието присъстваха още директорът на Областна дирекция „Земеделие“ в Русе Владимир Тедески, директорът на Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ Красимир Георгиев, Деница Гаджева - главен експерт в Националната служба за съвети в земеделието, изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева, както и представители на земеделския бранш от Румъния, информират от Община Русе.
 
Детайли
21.11.2023 г.
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ "Призвание: БиоЛогичен!"
Информационна кампания посветена на биологичното производството организират от Министерството на земеделието и храните, съвместно със структурите си – Национална служба за съвети в земеделието и Главна дирекция „Земеделие“. Тя има за цел да запознае заинтересованите лица с основните правила при биопроизводство и възможностите за подпомагане по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (2023 - 2027 г.).

Повече информация можете да прочетете в поканата: 
Детайли
снимка
13.11.2023 г.
Започва приемът за подаване на заявления по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД

От днес започва подаването на заявления по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД и предоставяне на документи, информираха от ДФЗ. Фермерите трябва да извършат следните мероприята:

  1. Подадат  заявление в ОД на ДФЗ, да закупят разрешените по програмата препарати, 
  2. Да уведомят пчеларите за предстоящите пръскания през системата Beekeeper,
  3. Да извършат пръсканията,
  4. Да си попълнят дневниците за растителна защита, и да си заверят декларациите в БАБХ
  5. С декларацията заверена от БАБХ в оригинал, фактурите за закупени ПРЗ и платежни документи по тези фактури (копия заверени вярно с оригинала) да отчетата програмата отново в ОД на ДФЗ в срок не по късно от  27 ноември.

Както знаете, тази помощ е за земеделски стопани, отглеждащи млади неплододаващи и плододаващи трайни насаждения - семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза. Помощта е до 140 лв., с ДДС, за продукти за растителна защита, които се използват за контрол и ограничаване разпространението на вредители при трайни насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза) през зимния сезон, и които се прилагат през есента в периода на масов листопад, при условие че са допустими/разрешени за употреба за съответната култура съобразно Програмата.

Срокът за изплащане на средствата: до 20 декември 2023 г.

На линка по-долу можете да видите информация за цялата програма:

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД

Детайли
16.10.2023 г.
Семинар по трудови въпроси организира Службата за съвети в земеделието
Обучение на тема "Предварителни условия в социалната сфера по Общата селскостопанска политика - трудова заетост, здравословни и безопасни условия на труд" организират от Националната служба по съвети в земеделието на 19 октомври в Областна администрация. Участниците ще се запознаят с изискванията на Регламенти 2021/2115 и 2021/2116 на Европейския парламент и Съвета от декември 2021 г. относно въвеждането на нов механизъм, проследяващ спазването от страна на земеделските стопани - бенефициенти по Общата селскостопанска политика, на стандартите по отношение на прозрачни и предвидими условия на труд и социалните изисквания за здраве и безопасност.
Ще бъдат разяснени още и особености на трудовите правоотношения при краткотрайна сезонна селскостопанска работа, изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд използването на онлайн инструментите за оценка на риска, процедурите в случай на трудова злополука, както и практически аспекти на трудовите правоотношения.
 

 

Детайли
снимка ДФЗ архив
18.09.2023 г.
До 6 октомври могат да се подават заявления за пропадналите площи

Финансов ресурс за 2023 г. в размер на 22 100 000 лв. по схема на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“ утвърди УС на ДФЗ и обявиха на сайта си.
От днес до 6 октомври 2023 г. стопаните могат да подават заявления за помощта в отдел „ПСМП” към областните дирекции на Държавен фонд ”Земеделие”. Изплащането на помощта е до 27 октомври 2023 г.
На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи за щети, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия през 2023 г.

Финансовата подкрепа по помощта се предоставя на производители, претърпели щети в резултат от измръзване, слана, пороен дъжд, проливен дъжд, продължителен дъжд, наводнение, градушка, суша, засушаване.

Детайли
протест
13.09.2023 г.
АКТИВНИ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ СТАРТИРА СЪЮЗА НА ДУНАВСКИТЕ ОВОЩАРИ

Активни стачни действия започва СДО, решиха членовете на управителния съвет днес. Протестът е част от мащабна национална организация на земеделци и е по повод цялостната политика, която води Правителството на земеденилието и храните.

СДО се присъединява към исканията на браншовите организации и земеделски производители от сектор „Плодове и зеленчуци“.

Както вече писахме, част от исканията на бранша включват незабавно изплащане на втората част от помощта „Украйна“ в пълен размер, както и незабавно изплащане на помощ за производители със 100 % пропаднали площи.

Детайли
протест
11.09.2023 г.
Готовност за простестни действия обявиха производители и браншови организации от сектор „Плодове и зеленчуци”

Браншови организации и земеделски производители от сектор „Плодове и зеленчуци” са в готовност за протестни действия, стана ясно в края на миналата седмица. 

Като резултат на цялостната политика, която води Правителството на земеденилието и храните, браншови организации и земеделци се обединяват за активни стачни действия през тази седмица.

Браншовата камара "Плодове и зеленчуци" настоява за незабавно изплащане на втората част от помощта „Украйна“ в пълен размер, както и незабавно изплащане на помощ за производители със 100 % пропаднали площи.

Още няколко сектора в земеделието обявиха протестна готовност, научи още СДО. 

 

Детайли
проверки
04.09.2023 г.
Стартираха кръстосаните проверки за Кампания 2023

Стартираха кръстосаните проверки на подадените заявления за подпомагане за Кампания 2023, обявиха официално на сайта си ДФЗ. Проверките са започнали на 30 август като на този контрол подлежат всички заявления на земеделски стопани с декларирани площи. От министерстовто съобщават още, че предстои да бъдат проверени 1 154 357 земеделски парцела с обща площ 3 883 518 хектара, декларирани от 53 587 кандидати по интервенциите за площи. Подадените заявления по всички схеми и мерки за Кампания 2023 са общо 64 940.
Проверките представляват геопространствено сравнение на декларираните от кандидатите площи и наличните данни в специализираните регистри на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).
Съгласно чл. 16, ал. 3 от Наредба № 4 от 30 март 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни, не се приемат искания за оттегляне на заявления за подпомагане или на части от тях в периода на извършване на кръстосаните проверки.

Детайли
краен срок
11.08.2023 г.
14 август е крайният срок за кандидатстване по Еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал и Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове
Броени дни остават за подаване на документи в СЕУ за кандидастване по двете нови мерки за земеделците, които отглеждат плодове. Напомняме, че по „Еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване“ – необходимите за кандидатстване документи са: План за управление на хранителните вещества и копие на дипломата на агронома, подписал документа. А за тези, които желаят да кандидатстват за „Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове“, са необходими Документ от агроном, доказващ, че насаждението е в период на плододаване и копие от дипломата на агронома, издал документа. 
На сайта на ДФЗ са публикувани подробни указания за улесненние на кандидатите „Указания за попълване на план за управление на хранителните вещества в почвата относно прилагането на еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал.“  Изискването за попълване плана за управление на хранителните вещества в почвата е записано в чл. 40 на Наредба 3 от 10.03.2023 г., а крайният срок за подаването им е регламентиран в чл. 7, ал. 2, т. 6 от Наредба № 4 от 30.03.2023 г. 
Всеки член на Съюза на Дунавските Овощари може да получи информация за подаването на документите и съдействие за това до края на периода като се обади на телефона на дружеството.
Детайли
почвени подобрители
08.08.2023 г.
Как ще се отчитат добавените почвени подобрители по екосхемата за почвения потенциал?
С разходнооправдателни документи като фактури и касови бележки ще се отчитат внесените подобрители в почвата, уточниха за СДО от ДФЗ. Посочените документи трябва да са били издадени до 30 юни тази година, за да бъдат зачетени. Тези условия са посочени в Наредба 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план.
Детайли
ДФЗ
02.08.2023 г.
Обучително видео за земеделци за подаване на Заявления в СЕУ публикуваха от ДФЗ


Обучително видео в помощ на фермерите за подаване на Заявление за предоставяне на допълнителни документи, пусбликуваха в канала си в YouTube от ДФЗ. Във видеото ясно обясняват как всеки земеделски производител може да подадете документите си в системата, в случай че е заявил подпомагане по еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал, еко схемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи и/или интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове.

Детайли
Отворено писмо
06.04.2023 г.
Бранша с отворено писмо до президента, министър-председателя и министъра за земеделието
Докато българските овощари отчаяно търсят оцелял след измръзването цвят по дървета си, заместник-министър Джиков не допуска до така важната днес среща представители на седем браншови организации. Редно е формата на подобен вид срещи да включва представители на всички активни браншови организации от засегнатите сектори, а не само на една. Искахме да участваме в тази среща, за да дадем предложения за справянето с проблема с измръзването - да разкажем за добри практики, прилагани в западните страни, да говорим за превенция на измръзването в България, какво се прави, какво е възможно - като технологии, като резултати.
Детайли
слана
04.04.2023 г.
Схема за държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски стопани за пропаднали площи с напълно унищожена продукция
Прилагане на схема за държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски стопани за пропаднали площи с напълно унищожена продукция от земеделски култури в резултат на неблагоприятни климатични събития
Държавната помощ е до 80% от действителните разходи за отглеждане на дадената култура през съответната стопанска година. Действителните разходи са изчислени на база на технологична карта, която включва разходите за засяване/засаждане, напояване, наторяване, окопаване и др., без разходите за прибиране на реколтата, сушене и транспорт на продукцията.
 
Детайли
НАЗ
28.03.2023 г.
СДО Подкрепя протеста на НАЗ на 28 Март от 9:30 часа на Дунав мост
Съюз на Дунавските овощари подкрепя Протестната декларация и искане 
да не се удължава за България действието на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/870 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 година, касаещ безмитния внос на стоки от селскостопански произход от Украйна.
Складовете на българските земеделски производители са пълни със залежала продукция. Пазар за българското зърно няма. Жътвата предстои след два месеца. Новата реколта няма къде да бъде прибрана и няма изгледи ситуацията да се подобри, ако украинският внос на селскостопански стоки в страната продължи.
 
Детайли
Застраховки
22.03.2023 г.
Прием 2023 по схемата за застраховане на селскостопанска продукция
Земеделските стопани могат да кандидатстват в териториалните структури на Държавен фонд „Земеделие“ по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“, актуалните указания бяха публикувани на 21 Март.  Приемът ще продължи до 9 юни. Срокът за предоставяне на застрахователните полици в Областните дирекции на ДФЗ е 23 юни 2023 г. 
Детайли
БАМ
20.03.2023 г.
Производителите на малини и ягоди организират протест на 21 Март от 12.00 до 15.00 часа
Българска Асоциация на Малинопроизводителите и ягодоплодните  планира организирането и провеждането на мирен протест на главен път Разград Търговище с блокиране на  кръгово кръстовище на път 49 и 51 в землището на село Трапище на 21-ви Март Вторник от 12.00 до 15.00 часа. С подкрепа на земеделски производители от секторите „Плодове и Зеленчуци“, Зърнопроизводство и Оризопроизводство.
Детайли