Новини

Отворено писмо
06.04.2023 г.
Бранша с отворено писмо до президента, министър-председателя и министъра за земеделието
Докато българските овощари отчаяно търсят оцелял след измръзването цвят по дървета си, заместник-министър Джиков не допуска до така важната днес среща представители на седем браншови организации. Редно е формата на подобен вид срещи да включва представители на всички активни браншови организации от засегнатите сектори, а не само на една. Искахме да участваме в тази среща, за да дадем предложения за справянето с проблема с измръзването - да разкажем за добри практики, прилагани в западните страни, да говорим за превенция на измръзването в България, какво се прави, какво е възможно - като технологии, като резултати.
Детайли
слана
04.04.2023 г.
Схема за държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски стопани за пропаднали площи с напълно унищожена продукция
Прилагане на схема за държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски стопани за пропаднали площи с напълно унищожена продукция от земеделски култури в резултат на неблагоприятни климатични събития
Държавната помощ е до 80% от действителните разходи за отглеждане на дадената култура през съответната стопанска година. Действителните разходи са изчислени на база на технологична карта, която включва разходите за засяване/засаждане, напояване, наторяване, окопаване и др., без разходите за прибиране на реколтата, сушене и транспорт на продукцията.
 
Детайли
НАЗ
28.03.2023 г.
СДО Подкрепя протеста на НАЗ на 28 Март от 9:30 часа на Дунав мост
Съюз на Дунавските овощари подкрепя Протестната декларация и искане 
да не се удължава за България действието на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/870 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 година, касаещ безмитния внос на стоки от селскостопански произход от Украйна.
Складовете на българските земеделски производители са пълни със залежала продукция. Пазар за българското зърно няма. Жътвата предстои след два месеца. Новата реколта няма къде да бъде прибрана и няма изгледи ситуацията да се подобри, ако украинският внос на селскостопански стоки в страната продължи.
 
Детайли
Застраховки
22.03.2023 г.
Прием 2023 по схемата за застраховане на селскостопанска продукция
Земеделските стопани могат да кандидатстват в териториалните структури на Държавен фонд „Земеделие“ по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“, актуалните указания бяха публикувани на 21 Март.  Приемът ще продължи до 9 юни. Срокът за предоставяне на застрахователните полици в Областните дирекции на ДФЗ е 23 юни 2023 г. 
Детайли
БАМ
20.03.2023 г.
Производителите на малини и ягоди организират протест на 21 Март от 12.00 до 15.00 часа
Българска Асоциация на Малинопроизводителите и ягодоплодните  планира организирането и провеждането на мирен протест на главен път Разград Търговище с блокиране на  кръгово кръстовище на път 49 и 51 в землището на село Трапище на 21-ви Март Вторник от 12.00 до 15.00 часа. С подкрепа на земеделски производители от секторите „Плодове и Зеленчуци“, Зърнопроизводство и Оризопроизводство.
Детайли
ОП
20.03.2023 г.
СРЕЩА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ НА 25 МАРТ 2023Г. – 16:00Ч. В ОФИСА НА СДО
СРЕЩА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ НА 25 МАРТ 2023Г. – 16:00Ч. В ОФИСА НА СДО С АДРЕС ГР. РУСЕ БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ 12 ЕТ.2
Припомняме на колегите, който не са присъствали до сега, група от членове на сдружението имат идеята и инициатива за създаване на Организация на производители на плодове, до момента са проведени две такива срещи и се работи по идеята и етапите за създаване на такава организация, всички заинтересовани лица могат да заповядат.
 
Детайли
НСИ
08.03.2023 г.
ВАЖНО!!! За кампанията по очертаване 2023
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) информира кандидатите по интервенциите за директни плащания за Кампания 2023, че съгласно изискванията на чл. 54 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) ще извършва проверки за спазване на изискването за „Активен земеделски стопанин“. Проверките ще се правят въз основа на данните от годишните отчети за дейността (ГОД) за предходната година, подадени в Националния статистически институт (НСИ) и въз основа на данните от годишните данъчни декларации, подадени в Националната агенция за приходите (НАП).
Детайли
..
22.02.2023 г.
От 23.02.2023 започва прием на заявления по схемата за зимните пръскания за 2023 година
ВАЖНО ДОПЪЛНЕНИЕ⚠️ При подаване на заявлението да се представи на място Анкетната карта от пререгистрацията
От 23.02.2023 започва прием на заявления по схемата "Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”, прилагана през 2023 година
- Срок за подаване на заявления: от 23 февруари до 17 март 2023 г.
- Срок за отчитане и представяне на документи за закупени ПРЗ: до 19 май 2023 г..
- Срок за изплащане на средствата: до 30 юни 2023 г.
Кандидатства се лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ.
Детайли
Фрукт Логистика
07.02.2023 г.
Съюз на дунавските овощари с участие на Fruct logistica 2023
Съюз на Дунавските овощари за поредна година участва с колективен щанд в престижния световен форум за пресни плодове и зеленчуци
Български земеделски производители от Съюза на Дунавските овощари се подготвят за участие във водещото търговско изложение за пресни плодове и зеленчуци - FRUIT LOGISTICA 2023 в Берлин. Това ще бъде най-мащабното представяне на страната ни на престижния международен форум, който ще събере от 8 до 10 февруари 2023
Детайли
Протест_2023
03.02.2023 г.
Протест на Дунав Мост на 4 февруари от сектор „Плодове и зеленчуци“
Уважаеми колеги,
Днес разбираме, че имаме нов/стар служебен кабинет. Ние, представители на осем браншови организации от сектор „Плодове и зеленчуци“ месеци наред настояваме за промени в Стратегическия план за земеделие на България, така че той да е в полза на реалните производители на плодове и зеленчуци.  Многократно предупредихме, че заложените там екосхеми ще вкарат производителите в капан.  
Това ни принуждава да организираме мирен протест, да зашитим интереса си и своите стопанства.
Настояваме за справедлив стратегически план, за да можем да участваме по схемите и мерките в него. 
Детайли
Пресконференция БТА
31.01.2023 г.
Пресконференция пред БТА по повод стратегическият план от браншови организации плодове и зеленчуци
Свикване пресконференция и изявление на бранша и искане на незабавни промени в „Стратегически план за развитие на земеделието в България“, който е с по-ниски ставки за подпомагане за реалните производители срещу повече възможности и условия за непроизводствени направления, улесняващи източването му
Детайли
Годишно събрание 2023
23.01.2023 г.
Свикване на Общо отчетно годишно събрание на СДО
Уважаеми колеги,
членове на Сдружение Съюз на дунавските овощари на основание чл. 21 (2) от устава на Сдружението, Управителният съвет  СВИКВА  Общо отчето събрание на 19 Февруари 2023г. от 10:00  часа в Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров 1927“ с. Бабово
Детайли
кладенци
06.01.2023 г.
Срокът за подаване на декларация с дневник за разходваната вода от кладенци е 31 януари
Напомняме ви, че съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1,т. 12 от Закона за водите,  публикувани в Държавен вестник бр. 98/27.11.2018 г.
Титулярите сами определят и декларират дължимите такси, които следва да заплатят до 15 февруари на текущата година за предходната. 
Отпада задължението на директорът на Басейнова дирекция да уведомява писмено титуляра на разрешителното за размера на дължимата такса.
Срокът за подаване на декларациите е 31 януари.
Детайли
КЗ
14.12.2022 г.
Писмо от НПО-тата относно: СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН за развитие
Писмо от НПО-тата относно: СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г.
ОТНОСНО: СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН за развитие на земеделието и селските райони на в БЪЛГАРИЯ по ОСП (2023 - 2027)
Адресирано до Предизента, Министър председателя, Председателя на комисията по земеделие 
Детайли
Стратегически план
14.12.2022 г.
След вече реалното одобрение на Стратегическият план - НПО-тата плодове и зеленчуци искаме първо годишно изменение
Европейската комисия одобри Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. Неправителствените организации на производителите на плодове и зеленчуци настояваме България да ползва правото си за първо годишно изменение на Стратегически план още месец януари 2023. За да не се допусне това несправедливо разпределение на бюджетите.
Прочетете какво искаме за производителите на плодове
 
Детайли
ГП
14.12.2022 г.
Среща за създаване на Организация на производители на плодове на 16 Декември 2022г. – 15:00ч. в офиса на СДО
Среща за обсъждане на възможности за създаване на Организация на производители на плодове.
Членове на сдружението имат идеята и инициатива за създаване на Организация на производители на плодове, който има интерес да се запознае и да се включи в такава, може да заповяда на срещата
Детайли
KZ
05.12.2022 г.
Обръщение към всички производители на плодове и зеленчуци за отношението на Министерството на земеделието към нас
Обръщение към всички производители на плодове и зеленчуци за отношението на Министерството на земеделието към нас, обидните намеци от страна на министър Явор Гечев на заседание на Комисията по земеделие , че не сме си свършили работата
Относно изказването на Министър Гечев на заседанието на Комисията по земеделие по повод несвършената работа на браншовите организации от сектор Плодове и зеленчуци.
Детайли
КЗ
02.12.2022 г.
На 30 ноември се проведе Комисия по земеделие с участие на СДО
Комисията по земеделие към Народното събрание съвет се състоя на 30 Ноември 2022г.
Главната тема бе коментари и препоръки от страна на неправителественият сектор по повод Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони.
 
Детайли
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН
24.11.2022 г.
Становище до Президента ОТНОСНО СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН за развитие на земеделието и селските райони
Становище до ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н  РУМЕН РАДЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ Г-Н РОСЕН КОСТУРКОВ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА  КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ В 48-МОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ОТНОСНО: СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН за развитие на земеделието и селските райони на в БЪЛГАРИЯ  по  ОСП (2023 - 2027)
Детайли
Украйна
21.11.2022 г.
Новата мярка за Украйна отваря на 22 ноември и ще продължи до 5 декември
По новата подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“
мярка ще се приемат заявления от 22 ноември до 5 декември 2022 г.  финансовите средства са от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Тъжното за овощарите в случая е, че МзМ не уважи всички становища на бранша и изискванията остават както са по проекто наредбата, разбирани предварително
Давана от 15 000 евро на стопанство, с натрупване от предходното плащане по държавната помощ, остава окончателно в този си вид.
 
Детайли