Обучително видео за земеделци за подаване на Заявления в СЕУ публикуваха от ДФЗ

ДФЗ
02.08.2023 г.


Обучително видео в помощ на фермерите за подаване на Заявление за предоставяне на допълнителни документи, пусбликуваха в канала си в YouTube от ДФЗ. Във видеото ясно обясняват как всеки земеделски производител може да подадете документите си в системата, в случай че е заявил подпомагане по еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал, еко схемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи и/или интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове.