Отваряне на мярка COVID 1 и мярка 21 от 17.5.2021г.

17.05.2021 г.

От 17 май до 4 юни 2021 г. започва прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани - COVID 1" от мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19".Приемът се обявява във връзка със Заповед №03-РД/1407 от 7 май 2021 г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие" – РА. Подмярка COVID 1 е с бюджет 7 524 692 евро или 14,7 млн. лева. Тя обхваща секторите - „Плодове и зеленчуци", „Маслодайна роза" „Винени лозя", „Декоративни растения" и „Животновъдство" (говеда, биволи, овце и кози).