От 10 Октомври стартира приема за овощари за зимните пръскания 2022г.

ЗП2022
06.10.2022 г.
От 10 октомври ще бъде отворен приемът по втория етап на схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”, прилагана през 2022 г.
Бюджет по схемата за 2022 г. : 7,4 млн. лв.
Отбелязвам, за който е пропуснал, че ставката за 2022 г. е увеличена от 270 лв./ха с ДДС на 324 лв./ха с ДДС за пролетния етап и съответно за есенния етап – от 100 лв./ха с ДДС на 120 лв./ха с ДДС.
Важно е да се знае, че се подпомагат направени разходи за продукти за растителна защита, които са извършени след подаване на писмено заявление до ДФЗ, преди дейността по съответния етап от борбата с вредителите да е започнала.
Задължително условие е тук ПРЗ-тата да са закупени от лица, които са търговци по смисъла на Търговският закон и притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита, на основание чл.91, ал.1 от Закона за защита на растенията и са вписани в публичния регистър на БАБХ за разрешените за употреба продукти за растителна защита, на основание чл.6, ал.1 от Закона за защита на растенията.
Схемата има за цел да ограничи максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза).
Заявления за кандидатстване по схемата се приемат в областните дирекции на ДФЗ. Стопаните трябва да отчетат направените разходи и да представят документи за закупените и приложени продукти за растителна защита до 28 октомври 2022
Срок за отчитане и представяне на документи по т. 1 и т. 2 от Раздел ІІІ на настоящите указания: до 21 ноември 2022 г.
Срок за изплащане на средствата: до 12 декември 2022 г.
Указания за прилагане на “Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период" 2022 110 KB (doc) Свали