Пресконференция пред БТА по повод стратегическият план от браншови организации плодове и зеленчуци

Пресконференция БТА
31.01.2023 г.
В пресконференцията ще участват представители на Асоциация „Български зеленчуци“, Асоциацията на овощарите в България, Добруджанския овощарски съюз, Национална Био Асоциация, Националния съюз на градинарите в България, Съюза на дунавските овощари, Българската асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните и Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция


Може да видите изявлението тук: -->   https://cdncloud.bta.bg/p/101/sp/10100/serveFlavor/entryId/0_2ivwnvl2/v/2/flavorId/0_kin74e73/forceproxy/true/