Проекти

AFZ
Проект "Успешно овощарство със Съюз на Дунавските овощари"
Проекта беше реализиран с финансовата подкрепа от Фондация „Америка за България”. Целта на проекта беше повишаване на капацитета на организацията и повишаване на качеството на услугите, предоставяни на членовете. Финансовата стойност на проекта финансиран от Фондация "Америка за България" е 190 000 лв. Разходите се използваха за назначане на двама агро експерти за период от четири години. Осигуряване на обучения и практика в съвременни и актуални световно-признати практики в овощарството.
Детайли