Проект "Успешно овощарство със Съюз на Дунавските овощари"

AFZ
Проекта беше реализиран с финансовата подкрепа от Фондация „Америка за България”. Целта на проекта беше повишаване на капацитета на организацията и повишаване на качеството на услугите, предоставяни на членовете. Финансовата стойност на проекта финансиран от Фондация "Америка за България" е 190 000 лв. Разходите се използваха за назначане на двама агро експерти за период от четири години. Осигуряване на обучения и практика в съвременни и актуални световно-признати практики в овощарството.
Знанието, което придобиха беше разпространявано сред членовете сдружението чрез серия от обучения, семинари и информационни срещи. По този начин, чрез подобряване на практиките си, овощарите да бъдат в състояние да достигнат до крайното ниво на веригата, което да доведе до значителна оптимизация на производството им и подобряване на приходите им.
При реализиране на проекта на проекта, агрономите наблюдаваха всички овощни градини и изготвяха план за растителна защита, подходящи за всеки регион в съответствие с климата, като по този начин да се постигане обединение на производството.
Една от целите, който си поставихме да постигнем е достигането до големите търговските вериги, което за момента беше трудно поради причините, изброени по-горе, и дори да постигнем по-добно качество на продукцията, не разпомагаме с партидност. Ето защо в момента не повече от 5% от членовете-овощари работят с големи търговски вериги.
Друга цел е достигане до международни пазари. В момента не повече от 2-3% от продукцията се продава на външни пазар (тук не включваме Румъния и Гърция, а ние се насочите на Западни и Източни пазари).
Чрез постигане на поставените цели и задачи производителите в нашият сектор, да станат конкурентни на международните нива. Още фермери ще имат стимул да станат част от промишлеността и сектора ще продължи да се развива. По този начин проектът ще допринесе до голяма степен за намаляване на безработицата в нашия регион. Това ще помогне за намаляване на обезлюдяването на селските райони. Специализираните консултации насърчиха членовете да се разрастват с увеличаване на площите и продукцията си със засаждане на сортове по-устойчиви на транспортиране и с по-добри за реализация на пазара.

За Фондация "Америка за България"
Фондация Америка за България осигурява възможности за хора и организации, чиито визия и ентусиазъм служат на обществения интерес. Съобразявайки се с настоящия български контекст, нашият екип от експерти определя областите на развитие, които могат да създадат промяна. Тези, които се отличават със своята индивидуалност и имат потенциала да се развият в правилната посока. Американският оптимизъм поставя липсващата линия между потенциала и постиженията на България. С подкрепата си към открояващите се, фондацията създава стабилна основа за устойчив растеж.
Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.
Още информация за Фондация "Америка за България" можете да намерите на сайта им: www.us4bg.org