Проект „Успешно овощарство със Съюз на Дунавските овощари” преминава в Агро консултации

Проект „Успешно овощарство със Съюз на Дунавските овощари” преминава в Агро консултации
15.02.2021 г.
Проект „Успешно овощарство със Съюз на Дунавските овощари” стартира 2017г. с  финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”. Целта на проекта бе да повиша капацитета на организацията и повиши качеството на услугите, предоставяни на членовете. Финансовата стойност на проекта подкрепен от Фондация "Америка за България" е 190 000 лв.  Съюзът осигури експерти агрономи за период от три години на своите членове . Проведоха се серия от обучения, семинари и информационни срещи. По този начин, чрез подобряване на практиките си, овощарите да бъдат в състояние да достигнат до значителна оптимизация на производството си и подобряване на приходите. Чрез финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” успяхме да направим един добър старт за консултациите от експерт агроном. Проектът приключва и консултациите трябва да започнат да се финансират от самите членове.

Всеки член на Сдружението желаещ консултация и ползване на услугите на агронома трябва да сключи договор както следва:
-      Консултация/посещение на място 60лв./час.
-      Пакет 4 консултации по 1 час в рамките на стопанската година 200лв.
-      Абонамент за една стопанска година (12 Месеца) за консултации с до 4 пъти в месеца 150лв./месец
IBAN: BG27STSA93000027707460
BIC: STSABGSF
в Банкa ДСК
 
Консултация и услуги
Консултация на място
Преглед за вредители
Борба  с вредителите
Торови норми и избор на подходящи торове
Преглед на посадъчен материал
Планиране на насаждения
Общ преглед за състоянието на културите
Вземане на почвени проби
Измерване на PH в почвата
Измерване захарно съдържание( брикс) на плодовете
Месечен абонамент