СДО взе участие в изложение FRUIT ATTRACTION в Мадрид, Испания

Изложение Мадрид
08.10.2021 г.
Съюз на дунавските овощари и Добруджанският овощарски съюз участваха в едно от най-големите Международни изложения за пресни плодове и зеленчуци FRUIT ATTRACTION 2021 г в Мадрид.
Световните пазари дават силен тласък на производството след Ковид кризата в световен мащаб и това се видя ясно на Международното изложение FRUIT ATTRACTION 2021 от 5 до 7 октомври в панаира IFMA Мадрид. Съюз на дунавските овощари беше поканен от Добруджански ово-щарски съюз да бъдем участници на съвместен щанд, на който да предс-тави България, чиято цел винаги е била да подкрепа развитието на кон-курентоспособно производство на плодове в България, достигайки ниво-то на водещи производители в света. „С участието си тук искахме да покажем възможностите на нашите членове и високото качество на продукцията, която можем да предоставим на световните пазари. Още в първия ден създадохме контакти за реализиране на продукцията ни, но също и за машини и съоръжения, растителна защита.
Убедихме се, че нашето производство не отстъпва по нищо на модерните технологии и внедряването на иновации в сектора, в синхрон с принципите за опазване на околната среда“, каза заместник-председателят на съюза Димитричка Търпанова.
По думите й поради влошените пазарни условия, допълнително и от Ковид кризата, все по-трудно българските производители могат да постигнат конкурентоспособни цени. Затова участието в настоящето издание на FRUIT ATTRACTION 2021 подкрепя родните овощари не само да излязат на международните пазари, а и да популяризират продукция си.
На щанда на Доброджанския овощарски съюз се представиха и браншови асоциации освен Съюза на Дунавските овощари, Българската асоциация на малинопроизводите-лите и ягодоплодните, както и Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция.
„Изискват се устойчиви усилия за налагането на българските продукти и ние съвместно го постигаме, с подкрепата на Държавен Фонд „Земеделие“ и Министерство на земеделието, храните и горите“, допълни г-жа Търпанова.
FRUIT ATTRACTION се провежда за XIII-и път и е едно от най-значимите събития за производителите на пресни плодове и зеленчуци не само в Испания, а и на световния пазар. Организира се от ИФЕМА, Мадрид, съвместно с он-лайн-платформата Live Connect, която създава подходящи условия за бизнес контакти от разстояние и допълнителни възможности за срещи и подкрепа за развитие на бизнес средата след Ковид. На площи от над 42000 кв.м., разпре-делени в 8 панаирни палати, в изложението участват повече от 1300 компании от 44 страни. Акредитация за събитието са получили професионални посетители – търговци, ръководители снабдяване на хипермаркети и супермаркети, вносители на едро от 118 държави, съобщиха органи-заторите. Събитието бе открито от министъра на земеделието, рибарството и храните на Испания Луис Планас.