Състезание по резитба и демонстрация на овощарска техника

овощната градина на Павел Спасов
27.03.2022 г.
Ученици от ПГСС “Ангел Кънчев” Образцов Чифлик, Русе проведоха състезание по резитба на овошки и наблюдаваха демонстрация на овощарска техника. Събитието беше инициирано от Съюза на Дунавските овощари и се проведе в овощната градина на Павел Спасов „Спасов Гардън” ЕООД в с. Черешово. То беше част от съпътстващата програма към специализираното изложение Дунавски овощари 2022. 

Най-добре представилите се участници бяха наградени от доц. д-р Сава Табаков, декан на Факултета по Лозаро-градинарство в АУ - Пловдив, който им разказа повече за това как се прорежда плода на дърветата във фаза цъфтеж. “За да постигате добри резултати в овощарството, са необходими много труд и практика. Трябва да познавате всички дейности в овощната градина и да се включвате във всяка една от тях - резитба, прореждане, беритба”, обясни доц. Табаков. Както вече разказахме, в петък той изнесе лекция на тема "Овощарството - добро бъдеще за развитие и кариера" пред учениците от Професионалната гимназия.

От Съюза на Дунавските овощари ще продължим с бъдещи инициативи и сътрудничество между образованието, науката и бизнеса, защото вярваме, че подобни инициативи са изключително важни за учениците и тяхната мотивация да продължат да се занимават с овощарство.