Съюз на Дунавските овощари и Добруджански овощарски съюз коментират срещата със заместник министъра на земеделието на 24.8.2021г.

Съюз на Дунавските овощари и Добруджански овощарски съюз коментират срещата със заместник министъра на земеделието на 24.8.2021г.
24.08.2021 г.

Съюз на Дунавските овощари и Добруджански овощарски съюз коментират срещата със заместник министъра на земеделието на 24.8.2021г.

На среща с заместник-министъра на агроминистерството Явор Гечев и Петър Кировски, директор на Дирекция „Растениевъдство“ в МЗХГ на овощарите се разясни, че контрола и теренните проверки са засилени, основно свързани със възниквали казуси по схемата за обвързано подпомагане за плодове.

Трайните насаждения са допустими за подпомагане, когато:  най-малко 70 % от растенията в парцела след изключване на недопустимите части, са живи (неизсъхнали). Над 30% изсъхнали или пропаднали растения в един парцел то те са недопустими за подпомагане, или с други думи няма да получат никаква субсидия за обвързано подпомагане. Другият момент е над 50% от растенията са презасадени с млади фиданки също са недопустими за подпомагане. Тази методика и до сега се е прилагала по този начин, но сега засилват теренните проверки именно в тази насока.

Ние като браншова организация изказахме своето становище, че това не е справедливо. По този начин се стимулира отглеждането на стари и нерентабилни градини в името на това да не бъди изгубено правото на обвързано подпомагане на останалите площи. Получава се  така, че на производителите не се дава възможност да правят нови насаждения, за да не изгубят субсидиите по старите, които вече са неефективни или излезли от амортизация.

Отговорът от страна на агроминистерството беше, че винаги е било по този начин, но  бранша е бил подведен в предходният програмен период. 

Тогава обаче  субсидия по обвързано подпомагане се сформираше на база стопанство.

Ако стопанството може да реализира добива от плододаващите градини, да има право и на неплододаващите, защото наистина този програмен период неплододадаващите останаха без всякакво подпомагане. За наше съжаление обаче стана ясно, че това е нещото, което е решено и не може да се разисква и променя.

Друг притеснителен факт, който беше обявен е изготвянето промяна в мярката с училищните схеми. Без покана на бранша в работни групи, на която бранша да даде своето становище.

Там сме изправени при свършен факт, и на 30 Август когато ще бъдат официално публикувани, ще се запознаем те първа и ние с промените.

Извън тези обсъждани теми в МЗХГ,  г-н Пламен Абровски председателя на новата сформирана Комисия по земеделие към парламента ни изпрати покана за среща.

Срещите организирани от комисията по земеделие бяха главно свързани с внасяне на предложения за законодателни промени в земеделският сектор. Нашата среща беше отново съвместно Добруджански овощарски съюз и неговият председател г-жа Димитричка Търпанова. Целта на срещите с бранша са да се дадат от наша страна адекватни предложения свързани с по-конкурентно и развиващо се земеделие в България.

Ние като организации защитаващи интересите на овощарите, изказахме нашето предложение за законови промени по ЗУТ /Закона за устройството на територията/. Искаме  улесняване на процедурата за изграждане на кладенци, хладилни бази, цехове за заготовка и преработка на земеделска продукция в земеделски земи. Сега процедурите са много дълги и тромави, заринати в бюрокрация, която спъва земеделските стопани, който искат да се развиват и да затворят цикъла на производство със изграждане на цех, където да преработят продукцията си.