Указанията за помощта за преодоляване негативните икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна

Ukraina
27.08.2022 г.
Приемът за помощите заради войната тръгва на 1 септември и ще продължи до 23 септември 2022 г.

Сумата, която ще получат земеделците е 426 млн. лв. държавни помощи по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ за 2022 г.
Документи ще се приемат в ОС “Земеделие“ по постоянен адрес на физическото лице (едноличния търговец) или по седалището на юридическото лице.
Средствата се очаква да бъдат по сметките на земелските стопани до 21 октомври тази година. 
Подкрепата е под формата на преки безвъзмездни плащания. Бюджетът за помощта се разпределя в следните направления:

•    Едри и дребни преживни животни, коне и пчелни семейства – 204 млн. лв.;
 
•    Плодове и зеленчуци, маслодайна роза, ориз, винени лозя, черупкови плодове, салати и марули, бамя, тиквички и тютюн – 222 млн. лв. 

Право на подпомагане имат животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, коне и пчелни семейства.
Допустими за субсидиране са и производители на плодове и зеленчуци, маслодайна роза, ориз, винени лозя, черупкови плодове, салати, марули, бамя, тиквички и тютюн. 
Максимален интензитет на помощта е до 62 000 евро (121 261 лв.) на предприятие, чиято дейност е в сектора на първичното производство на селскостопански продукти.

За да получат подпомагане, производителите на тютюн трябва да са вписани за 2022 г. в Регистъра на тютюнопроизводителите (по реда на Наредба № 22 от 2016 г.).
Друго условие е бенефициерите да нямат задължения към фонд „Земеделие“, като в случай на налични изискуеми и ликвидни задължения към институцията, същите се прихващат от помощта.
Помощта в сектор растениевъдство касае плодове и зеленчуци, винени лозя, маслодайна роза, ориз, черупкови плодове, салати, марули, бамя, тиквички и тютюн, е както следва:
•    ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини – 2 779 лв./ха
•    сливи и десертно грозде – 2 779 лв./ха
•    домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан  – 2 880 лв./ха
•    пипер полски – 3 673 лв./ха
•    домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни: 
– за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в отопляеми оранжерии – 68 060 лв./ха
– за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в неотопляеми оранжерии – 5 538 лв./ха 
•    ягоди оранжерийни, малини оранжерийни – 19 330 лв./ха
•    картофи, лук, чесън – 2 781 лв./ха
•    моркови, зеле, дини и пъпеши – 2 511 лв./ха
•    винено грозде – 449 лв./ха;
•    маслодайна роза – 1 557 лв./ха
•    ориз  – 449 лв./ха
•    черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) – 449 лв./ха 
•    салати и марули – 1 630 лв./ха
•    бамя – 2 242 лв./ха
•    тиквички – 1 758 лв./ха
•    тютюн  - 1 118 – лв./ха.
 
Тук можете за изтеглите целите указания за помощта :„Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ 49.39 KB (docx) Свали