Управителен съвет

Николай Колев

Николай Колев - председател на УС на СДО

тел: 0886400492
Дунавски овощари 2022

Димитър Рачев - член на УС на СДО

тел: 0889249676
Павел Спасов

Павел Спасов - член на УС на СДО

тел: 0888209102
Мировслав Черников

Мирослав Черников - член на УС на СДО

тел: 0895566181
Боян Боянов

Боян Боянов - член на УС на СДО

тел: 0888835208
Ивайло Василев

Ивайло Василев - председател на КС

тел: 0887199723