Участие на български щанд на международно изложение INDAGRA FOOD 2021 - Букурещ

Участие на българс
26.10.2021 г.
Oт 27 до 31 Oктомври в Букурещ се про-веде международното изложение за пресни плодове и зеленчуци. България беше представена от Съюз на Дунавски-те овощари, Българска Асоциация на Малинопроизводителите и ягодоплод-ните и Добруджански овощарски съюз.
Съюз на дунавските овощари беше част от българският щанд, на който да представи страната ни, за постигане на развитието и конкурентоспособно производство на нашият сектор, достигайки нивото на водещи производители в света. С участието си на панаира показахме възможностите на българс-ките производители и високото качество на продукцията, която можем да предоставим на световния пазар. На изложението създадохме контакти за реализиране на продукцията ни, но също и за машини и съоръжения, растителна защита.