мярка 10

До 15 юли да предоставят оценка по реда на Наредбата за базисните цени на трайните насаждения
До 15 юли да предоставят оценка по реда на Наредбата за базисните цени на трайните насаждения
06.07.2021 г.
До 15 юли да предоставят оценка по реда на Наредбата за базисните цени на трайните насаждения, удостоверяваща, че заявените лозя и/или трайни насаждения са в период на плододаване за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от ПРСР 2014 – 2020 г
Мярка 10 2021
Мярка 10 "Агроекология и климат"
21.04.2021 г.
Мярка 10 „Агроекология и климат”: Повече информация за овощари;
Какво е необходимо при кандидатстване по направления:
„Контрол на почвената ерозия“
"Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство”

 
Мярка 10
Обнародвана е Наредба №7 за прилагане на мярка 10 „Агроегология и климат“
20.04.2022 г.
В държавен вестник от 19.4.2022г. брой 31 е обнародвана наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 от 2015г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020г.
Запознайте се какви са новите възможности за кандидатстване в Кампания 2022?
Каква е продължителността на новите ангажименти?
Кои ангажименти могат да бъдат удължени?
Какви са промените в изискванията и различните направления?