Биологично земеделие

Мярка 11
Мярка 11 Биологично земеделие - Кампания 2022 и новостите
27.04.2022 г.
Днес се публикува заповед на министъра на земеделието, в която от 27.04.2022 г. е определена за начална дата за прием на заявления по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР в Кампания 2022.
Запознайте се с основните новости през Кампания 2022
Какви ще са възможностите на нови ангажименти и каква ще е тяхната продължителност.