пропаднали площи

Пропаднали площи
Пропаднали площи, настъпили през 2021г. от 3 май
27.04.2022 г.
Излязоха Указанията за приема на държавната помощ "Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природно бедствие", настъпили през 2021г.
Указания за приема:
Срок на приема от 3 - 20 Май
Плащане до 10 Юни
Размер на помощта: за 2022г. 3 000 000лв.
Вижте какви са стравките по култури и какви документи ще са ви необходими, при подаване на заявление за кандидатстване